Dokumenty do pobrania
7 stycznia 2019

KONTO: B.S Garwolin Filia Parysów 57 9210 0008 0000 2509 2000 0010 

Planowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Drogi

Wniosek o wydanie warunków lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu od strony drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego opłaty roczne

Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości

Podatki

Uchwały podatkowe Rady Gminy w Parysowie

Pod  linkiem poniżej znajdziesz formularze do druku – podatki i opłaty lokalne. Wszystkie formularze możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

więcej informacji o zwrocie podatku akcyzowego – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Oświadczenie właściciela

więcej informacji https://parysow.pl/wycinka-drzew/

Gospodarka śmieciowa

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej informacji – https://parysow.pl/gospodarka-odpadami/

Informacja o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów

Działalność gospodarcza

Formularz CEIDG-1 wraz z instrukcją wypełnienia

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców których działalność polega na organizowaniu przyjęć (katering)

Rolnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych