Dokumenty do pobrania
7 stycznia 2019

Planowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Drogi

Wniosek o wydanie warunków lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu od strony drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego opłaty roczne

Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o podział nieruchomości

Podatki

Uchwała nr XLIX/259/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Parysów.

Uchwała nr XL/263/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 r.

Uchwała nr XL/264/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019 r.

Uchwała nr XL/265/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Parysów.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja w sprawie Podatku Rolnego

Informacja w sprawie Podatku Leśnego

Informacja w sprawie Podatku od Nieruchomości

Informacja w sprawie Podatku od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego

Deklaracja – Podatek Rolny

Deklaracja – Podatek Leśny

Deklaracja – Podatek od Nieruchomości

Deklaracja – Środki transportowe + załącznik

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

więcej infromacji o zwrocie – https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew + zgoda właściciela

wiecej informacji https://parysow.pl/wycinka-drzew/

Gospodarka śmieciowa

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej informacji – https://parysow.pl/gospodarka-odpadami/

Działalność gospodarcza

Formularz CEIDG-1 wraz z instrukcją wypełnienia

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojó alkoholowych dla przedsiębiorców których działalność polega na organizowaniu przyjęć (katering)

Rolnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych + oświadczenie przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych