Rada Gminy
7 stycznia 2019

Rada Gminy w Parysowie kadencji 2024 – 2029

1. Barcikowska Marzena
2. Belkiewicz Janusz
3. Błażejczyk Ireneusz
4. Bogusz Marek Stanisław
5. Boruta Agnieszka Katarzyna
6. Frelek Andrzej Szymon
7. Gac Marek
8. Getler Agnieszka
9. Rękawek Irena
10. Sadowska Anna Katarzyna
11. Szczegot Aleksandra
12. Szeląg Katarzyna
13. Woźniak Stanisław
14. Zawadzka Małgorzata Katarzyna
15. Zgódka Agnieszka Ilona

Komisje Rady Gminy w Parysowie

Komisja Rewizyjna

 • Janusz Belkiewicz – przewodniczący;
 • Marek Gac – wiceprzewodniczący;
 • Marzena Barcikowska – członek;
 • Agnieszka Katarzyna Boruta – członek;
 • Anna Katarzyna Sadowska – członek.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Małgorzata Katarzyna Zawadzka – przewodniczący;
 • Marek Gac – wiceprzewodniczący;        
 • Andrzej Szymon Frelek – członek;
 • Aleksandra Szczegot – członek.

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 • Stanisław Woźniak – przewodniczący;
 • Ireneusz Błażejczyk – wiceprzewodniczący;
 • Marek Stanisław Bogusz – członek;
 • Irena Rękawek – członek;
 • Małgorzata Katarzyna Zawadzka – członek.

 

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

 • Anna Katarzyna Sadowska – przewodniczący;
 • Agnieszka Ilona Zgódka – wiceprzewodniczący;
 • Aleksandra Szczegot – członek;
 • Janusz Belkiewicz – członek;
 • Katarzyna Szeląg – członek.