Rada Gminy
7 stycznia 2019

Rada Gminy w Parysowie

 1. Bogusz Marek Stanisław – Przewodniczący
 2. Szeląg Katarzyna – Wiceprzewodniczący
 3. Bąkowska Katarzyna
 4. Belkiewicz Janusz
 5. Boruta Agnieszka
 6. Frelek Andrzej
 7. Gac Marek
 8. Getler Piotr
 9. Rękawek Irena
 10. Szczegot Aleksandra
 11. Szostak Łukasz
 12. Wojda Iwona
 13. Zawadka Adam
 14. Zawadzka Małgorzata
 15. Żurawek Daniel

Komisje Rady Gminy w Parysowie

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Adam Stanisław Zawadka – przewodniczący
 2. Marek Gac – wiceprzewodniczący
 3. Marek Stanisław Bogusz – członek
 4. Irena Rękawek – członek
 5. Małgorzata Katarzyna Zawadzka – członek

 Do zadań komisji należą zagadnienia:

– planowania budżetu gminy,
– realizacji budżetu gminy,
– inwestycji gminnych.

 

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

 1. Aleksandra Szczegot – przewodniczący
 2. Daniel Żurawek – wiceprzewodniczący
 3. Katarzyna Bąkowska – członek
 4. Piotr Getler – członek
 5. Katarzyna Szeląg – członek

Do zadań komisji należą zagadnienia:

– ładu i porządku publicznego,
– spraw społecznych,
– oświaty i funkcjonowania palcówek oświatowych,
– kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie,
– sportu.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. przewodniczący – Małgorzata Katarzyna Zawadzka
 2. wiceprzewodniczący – Andrzej Szymon Frelek
 3. członek – Marek Gac
 4. członek – Piotr Getler
 5. członek – Aleksandra Szczegot

 

Komisja Rewizyjna

 1. przewodniczący – Janusz Belkiewicz
 2. wiceprzewodniczący – Iwona Katarzyna Wojda
 3. członek – Katarzyna Bąkowska
 4. członek – Agnieszka Katarzyna Boruta
 5. członek – Łukasz Szostak