GOPS
7 stycznia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie

Adres:
ul.Kościuszki 28
08-441 Parysów
tel. (25) 685-01-42
e-mail: [email protected]

Kierownik: EDYTA BRZEZEK
MARZENA OBŁOZA – Starszy specjalista pracy socjalnej
NATALIA KIERZKOWSKA – Specjalista pracy socjalnej
ANETA ZAJĄC – Pracownik socjalny
KATARZYNA BIEŃKO – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych,
KAROLINA BARANEK – Inspektor
KATARZYNA PROKOP – Starszy asystent rodziny.

Godziny pracy:
– od poniedziałku do piątku: od godz. 7.00 do godz. 15.00

Ogłoszenia, informację, komunikaty:

W ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – Dyżury psychoterapeuty, specjalisty psychoterapii uzależnień – mgr Mieczysława Mocha od dnia 27.03.2020 r. prowadzone będą telefonicznie pod nr tel. 508159850 w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca od godz. 12.00

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.