GOPS
7 stycznia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie

Adres:
ul.Kościuszki 28
08-441 Parysów
tel. (25) 685-01-42
e-mail: gops@parysow.pl

Kierownik: EDYTA BRZEZEK

MARZENA OBŁOZA – Specjalista pracy socjalnej,
NATALIA KIERZKOWSKA – Pracownik socjalny,
ANETA ZAJĄC – Referent ds. świadczeń wychowawczych,
KATARZYNA BIEŃKO – Referent ds. świadczeń rodzinnych,
KAROLINA BARANEK – Referent,
KATARZYNA PROKOP – Asystent rodziny,

Godziny pracy:
– od poniedziałku do piątku: od godz. 7.00 do godz. 15.00

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. dostępne jest na stronie bip Urzędu Gminy Parysów pod adresem link