ug@parysow.pl 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Aktualności

Zmiany w programie 500+

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny....

14 czerwca 2019

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę wodociągów na terenie gminy Parysów

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat zabudowanych nieruchomości położonych we wsiach Parysów i Wola Starogrodzka wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną, będących własnością Gminy Parysów, w celu zbiorowego...

12 czerwca 2019

SKRÓCONE ZAJĘCIA LEKCYJNE

Informujemy o skróceniu zajęć lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie od dnia 12.06.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych (upały). Rozkład godzin lekcyjnych:7:40-8:10; 8:20-8:50; 9:00-9:30;...

11 czerwca 2019

Kolonie dla dzieci rolników

Szanowni Państwo W związku z otrzymanym dofinansowaniem FSUSR niniejszym przedstawiamy przygotowaną dla Państwa propozycję kolonii dla dzieci rolników:Miejsce: Iwonicztermin: 11.08.2019 r. – 21.08.2019 r.liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 10opłata dla dzieci rolników:...

5 czerwca 2019

Debata nad raportem o stanie gminy

Na podstawie art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności...

5 czerwca 2019

Gmina otrzymała dotację na przebudowę drogi w Woli Starogrodzkiej

W czwartek 23 maja 2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka”, środki przeznaczone na ten cel pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego. Gmina Parysów otrzymała 90 tys. zł...

29 maja 2019

Kanał technologiczny

Gmina Parysów zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej Nr 12 Skierniewice – Łuków ( C-E 20 )” wraz z przebudową dróg gminnych Nr 130914W (przejazd w km 107+095) oraz Nr 130915W (przejazd...

24 maja 2019

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej w terenie odpowiedzialna jest za uzupełnianie Sił Zbrojnych. Efektem końcowym ma być zwiększenie potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując przedsięwzięcia promocyjno-rekrutacyjne zachęcające do pełnienia różnych form czynnej służby...

20 maja 2019

Ruszył nabór wniosków o dotację na działalność dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Kto może złożyć wniosek ? Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskały wpis do Krajowego...

20 maja 2019

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

W ciągu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie – liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3-krotnie. Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2018 roku zgłoszono 15...

20 maja 2019
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

Telefon

25 685-53-19

E-mail

ug@parysow.pl

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!