Termomodernizacja Szkoły
17 listopada 2023

„Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie”.

W budynku szkoły zostały wykonane następujące prace:

– docieplenie i wykonanie elewacji całego budynku szkoły;

– wymiana części dachu wraz z orynnowaniem;

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

– wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;

– wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych w całym budynku;

– generalny remont łazienek na parterze;

– ocieplenie dachu sali gimnastycznej;

– wykonanie instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej;

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

– wymiana źródła ciepła (remont całej kotłowni);

– wymiana instalacji elektrycznej w najstarszej części szkoły;

– wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED w całym budynku szkoły;

– wykonanie sufitów podwieszanych we wszystkich salach lekcyjnych i korytarzach;

– remont korytarzy – ułożenie nowej terakoty;

– remont sal lekcyjnych – ułożenie nowej wykładziny typu TARKET;

– remont małej i dużej sali gimnastycznej;

– wykonanie nowej instalacji hydrantowej P.POŻ. i  oświetlenia awaryjnego.

 

Wybudowany został nowy kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzi:

– bieżnia prosta o dystansie 60m;

– skocznia do skoku w dal;

– rzutnia do pchnięcia kulą;

– montaż urządzeń siłowni zewnętrznych;

oraz zostało wykonane odwodnienie i zagospodarowanie terenu zielenią.

Łączny koszt całego zadania wyniósł 7 milionów 832 tysiące 681 złotych i 19 groszy, z czego 4 miliony to kwota dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji 2021-2023 (od 26.08.2021 r. do 20.10.2023 r.)

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe IZOLBUD Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa.