Przebudowa Rynku w Parysowie
18 września 2020

Operacja pn. „Przebudowa Rynku w Parysowie” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju poprzez wzrost liczby ludności korzystającej z ulepszonej infrastruktury funkcjonalno-przestrzennej miejscowości Parysów.

W ramach inwestycji utworzono główny plac usytuowany naprzeciwko kościoła oraz parkingi od strony wschodniej i północnej kościoła.

W zakres robót wchodziła wymiana nawierzchni ulicy po południowej stronie placu, przebudowa płyty głównej placu, budowa i wymiana nawierzchni chodników, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia posadzkowego i parkowego, mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, gazony oraz zielona ładowarka.