OSP Stodzew
14 maja 2020

OSP Stodzew

Adres: Stodzew 36B, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Nazwisko Imię Funkcja
MATOSEK ZDZISŁAW NACZELNIK
CAŁKA GRZEGORZ SEKRETARZ
BOGUSZ JANUSZ SKARBNIK
CAŁKA EUGENIUSZ GOSPODARZ
BOGUSZ MAREK PREZES
WOŹNIAK TOMASZ WICEPREZES
WIĄCEK ARTUR Z-CA NACZELNIKA

Historia OSP Stodzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Stodzewiu powstała 5 sierpnia 1962 roku

Długo we wsi Stodzew nie było jednostki Ochotniczej  Straży Pożarnej. Młodzi mężczyźni z zazdrością patrzyli, jak inni w zgrabnych mundurach defilują na uroczystościach.

Coraz częściej w mleczarni, na wiejskich zebraniach, w sklepie, mówiono o założeniu straży. I nadszedł taki dzień.

W dniu 5 sierpnia 1962 roku o godz. 7.30 przed budynkiem zlewni mleka odbyło się pierwsze, organizacyjne walne zebranie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Stodzewiu.

W zebraniu tym uczestniczyli:

Trzciński Czesław – Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Garwolinie.

Woźniak Stanisław – Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Parysowie.

Bąk Stanisław – Naczelnik Straży Rejonu Parysów.

Frelek Teofil – Naczelnik Ochotniczej  Straży Pożarnej w Parysowie.

Odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzą:

1. Całka Jan s. Franciszka – Prezes

2. Szostak Tadeusz s. Józefa – I Wiceprezes (Naczelnik)

3. Woźniak Stanisław s. Jana – II Wiceprezes

4. Chabrowski Jan s. Henryka – Sekretarz

5. Bogusz Władysław s. Jana – Skarbnik

6. Kot Feliks s. Stanisława – Gospodarz

7. Całka Szymon – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1.Soczewka Edward – Przewodniczący

2.Belka Jan – Członek

3.Woźniak Władysław – Członek

Kończąc to zebranie Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej (mieszkaniec naszej wsi) Woźniak Stanisław  stwierdził, że dzisiejsze zebranie odbywa się na wolnym powietrzu, bo nie ma lokalu do odbywania zebrań, ale jeśli będziemy wspólnie pracować, to za kilka lat wybudujemy Dom Strażaka oraz zakupimy sprzęt i umundurowanie. Zebranie zakończyło się o godz. 11.30.

Historie OSP Stodzew opracowała: Elżbieta Woźniak-Sionek

Otwarcie i poświecenie Domu Strażaka OSP Stodzew

Rok  1992

W dniu 23 lutego 1992 roku odbywa się walne zebranie członków. W zebraniu tym uczestniczą: Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów, Stanisław Bryłka – Sekretarz Gminy Parysów, Leon Kostanty Komendant Gminny OSP. Wójt Gminy Kazimierz Sionek mobilizuje do pracy i całkowitego wykończenia Domu Strażaka. Z funduszy Gminy przeznacza na ten cel (20 ml. starych złotych).

Strażacy podejmują decyzje o zmianę Zarządu. Jego skład jest następujący:

 1. Jan Gajowniczek – Prezes
 2. Zdzisław Matosek – Naczelnik
 3. Janusz Bogusz –Skarbnik
 4. Zdzisław Zając – Sekretarz
 5. Eugeniusz Całka – Gospodarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Waldemar Belka – Przewodniczacy
 2. Henryk Matosek – Członek
 3. Jan Wiącek – Członek

Nowy Zarząd energicznie zabiera się do pracy. Duże zaangażowanie Naczelnika Zdzisława Matoska powoduje, że już w marcu zostaje ułożona podłoga w dużej sali, wybudowana kuchnia i dokończenie układania płytek  w części gospodarczej budynku. W kwietniu strażacy oczyszczają teren wokół Domu Strażaka. Usuwają drzewa i krzaki, montują bramę wjazdową i słupki ogrodzeniowe.

W pierwszych dniach maja zalewają chodnik, plantują teren, naciągają siatkę ogrodzeniową, Przenoszą ze starej strażnicy syrenę alarmową i montują  na wieży obok Domu Strażaka, stawiają maszt flagowy. Trwają  przygotowania  do poświęcenia i uroczystego otwarcia Domu Strażaka, które zostało zaplanowane na 10 maja 1992 roku.

10 maja 1992 roku

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu Strażaka

Uroczysta Msza św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Parysowie w intencji wszystkich strażaków. Przejazd wozów strażackich OSP wokół kościoła na Rynku w Parysowie.

Poświęcenia Domu Strażaka dokonał ks. Kazimierz Stańczuk Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie, a otwarcia Kazimierz Sionek Wójt Gminy Parysów.

Goście biorący udział w Uroczystości:

 1. ppłk poż. Henryk Cichosz – Komendant Wojewódzki Ochotniczych  Straży Pożarnych
  w Siedlcach.
 2. chor. poż. Zdzisław Kaeprowski – st. Inst. ZW ZOSP w Siedlcach.
 3. mjr poż. Wiesław Wierażka Komendant Rejonowy Straży Pożarnych  w Garwolinie.
 4. Józef  Zając – Główny Księgowy w Urzędzie Rejonowym w Garwolinie.
 5. Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów.
 6. ks. Kazimierz Stańczuk – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie.
 7. Stanisław Bryłka – Sekretarz Urzędu Gminy w Parysowie.
 8. Leon Kostanty – Komendant Gminny OSP w Parysowie.
 9. Elżbieta Woźniak-Sionek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.
 10. Anna Szostak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej.

Jednostki Strażackie

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Parysowie
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Starogrodzkiej
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Choinach
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Starowoli
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Chyżynach – Gmina Latowicz
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie – Gmina Siennica
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Transborze – Gmina Latowicz

Zasłużeni członkowie zostali odznaczeni:

Odznaczenia wręczyli Kazimierz  Sionek, Wójt Gminy Parysów i mjr poż. Wiesław Wierażka Komendant Rejonowy Straży Pożarnych  w Garwolinie.

„Za wysługę lat”  30 – lecie

 1. Jan Piętka – OSP Łukówiec
 2. Tadeusz Szostak – OSP Stodzew
 3. Władysław Bogusz – OSP Stodzew
 4. Wacław  Ponceleusz – OSP Parysów
 5. Stanisław Woźniak s. Jana – OSP Stodzew, pełniący Funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie od 21 marca 1961 roku do 4 grudnia 1968 roku (2 kadencje).

Medal Złoty „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Stanisław Woźniak s. Jana
 2. Władysław Woźniak
 3. Edward Soczewka

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Waldemar Belka
 2. Grzegorz Całka
 3. Józef  Piętka
 4. Władysław Szyszkowski
 5. Jerzy Chabrowski
 6. Wiktor tobiasz
 7. Władysław Kot

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Eugeniusz Całka
 2. Grzegorz Całka
 3. Henryk Matosek
 4. Jan Wiącek
 5. Wiesław Wiącek
 6. Tadeusz Wiącek
 7. Ryszard Całka

„Strażak Wzorowy”

 1. Władysław Bogusz
 2. Eugeniusz Całka
 3. Henryk Matosek
 4. Józef  Piętka
 5. Zbigniew Soczewka
 6. Zdzisław Zając
 7. Władysław Szyszkowski
 8. Jerzy Chabrowski

Kazimierz  Sionek, Wójt Gminy Parysów podziękował wszystkim strażakom Stodzewa z duży wkład pracy przy budowie tego obiektu. Szczególne podziękowania skierował do Zarządu Straży oraz Rady Gminy. Podziękował rodzinom strażaków za cierpliwość i wyrozumiałość, podziękował wszystkim mieszkańcom  Stodzewa za  zaangażowanie przy  budowie  Domu Strażaka.

Z okazji Dnia Strażaka złożył wszystkim strażakom i ich rodzinom serdeczne życzenia  oraz podziękował za poświęcenie w niesieniu pomocy poszkodowanym różnymi klęskami żywiołowymi.

Podziękował wszystkim zaproszonym gościom za udział w Uroczystości. Jestem dumny i szczęśliwy, że oddajemy obiekt do użytku dla mieszkańców Stodzewa. Niech poza działalnością statutową, służy wszystkim działaniom na rzecz swojej miejscowości oraz organizacje imprez kulturalnych.

Na podstawie kroniki OSP Stodzew, opracowała: Elżbieta Woźniak-Sionek

Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu strażackiego marki Ford Transit dla OSP Stodzew w dniu 7 maja 2006 roku.

Strażacy 7 jednostek OSP działających na terenie gminy, zebrali się przed Domem Strażaka w Parysowie, następnie przemaszerowali do Kościoła Parafialnego. Została odprawiona Msza Święta w intencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z błogosławieństwem dla strażaków i zaproszonych gości. Po Mszy Świętej na Rynku Proboszcz Parafii ks. Janusz Grodek dokonał poświecenia nowego samochodu marki Ford Transit dla OSP Stodzew oraz pozostałych samochodów strażackich. Po tej części uroczystości zostały zaprezentowane wozy bojowe należące do jednostek OSP z terenu gminy, a było ich 11 oraz zaproszonych jednostek OSP Głosków i OSP Dębe Małe. Następnie jednostki OSP wraz z gośćmi przejechali na plac przed Domem Strażaka w Stodzewiu na dalszą część uroczystości.

Uroczystość prowadziła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie Elżbieta Wożniak – Sionek, która w imieniu organizatorów przywitała zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością:

 1. Marian Piłka – Poseł na Sejm RP z żoną i córeczką Olą
 2. Stefan Gora – Starosta Powiatu Garwolińskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 3. Wiesław Wieraszka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
 4. Dariusz Sadkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Garwolinie
 5. Marek Świszcz – Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie
 6. Adam Kondej – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie
 7. Alina Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
 8. Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
 9. Leon Kostanty – Komendant Gminny ZOSP RP
 10.  Janusz Krawczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
 11.  Andrzej Pielak – Komendant Posterunku Policji w Pilawie
 12. Krystyna Niemotko – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPES w Parysowie
 13. Maria Mucha – po. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Parysowie
 14. Grzegorz Bielecki – Dowódca Uroczystości z Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
 15. Anna Szostak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej
 16. Waldemar Belka – Sołtys wsi Stodzew, Radny Rady Gminy w Parysowie
 17. Stanisław Woźniak s. Jana, założyciel OSP Stodzew, pełniący funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie od 21 marca 1961 roku do 4 grudnia 1968 roku.
 18. Józef Zawadka – Najstarszy Strażak w Gminie Parysów
 19. Anna i Kazimierz Woźniak – Firma Usługowo-Handlowa „KAMEX”

W uroczystości udział wzięli: Radni Rady Gminy w Parysowie: Jacek Ponceleusz, Adam Zawadka, Konrad Dziugieł, Stanisław Trojanek, Wojciech Urban, Krzysztof Borkowski.

Pracownicy Urzędu Gminy w Parysowie: Marta Zając, Barbara Bieńko, Stanisław Rosłaniec, Anna Jałocha, Agnieszka Ponceleusz. Licznie przybyli mieszkańcy Stodzewa i Gminy Parysów.

Krótki zarys powstania OSP Stodzew przedstawiła Pani Anna Szostak. Symbolicznego przekazania kluczyków i dokumentów samochodu Ford Transit zakupionego z funduszy Zarządu Głównego ZOSP RP (50 tys. zł) i Urzędu Gminy Parysów (69.994,00 zł), dokonał Wójt Gminy Parysów Kazimierz Sionek, życząc strażakom, aby nowym samochodem wyjeżdżali tylko na ćwiczenia, a jak najmniej do zdarzeń. Po otrzymaniu kluczyków druhowie zobowiązali się należycie dbać o samochód, a następnie przeprowadzili próbę techniczną samochodu.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł RP (przekazał strażakom wąż pożarniczy), Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP , Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Komendant Powiatowy PSP, którzy z okazji Dnia Strażaka dziękowali strażakom, za ofiarną pracę społeczną oraz życzyli zdrowia, szczęścia i jak najmniej wyjazdów do pożarów.

Wręczono medale i odznaczenia za szczególne zasługi dla pożarnictwa tj. złoty medal, srebrny medal, brązowy medal oraz „Strażak Wzorowy”. Wręczenia dokonali Marian Piłka Poseł na Sejm RP, Stefan Gora Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Kazimierz Sionek Wójt Gminy Parysów, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Leon Kostanty Komendant Gminny ZOSP RP.

Medal Złoty „Za zasługi dla pożarnictwa” OSP Stodzew

 1. Jerzy Chabrowski
 2. Józef Piętka
 3. Władysław Szyszkowski

OSP Parysów

 1. Robert Frelek
 2. Dariusz Anczarski
 3. Ryszard Kielak

OSP Choiny

 1. Stefan Gawryś

OSP Łukówiec

 1. Stanisław Zawadka
 2. Bronisława Gajewski

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

OSP Stodzew

 1. Wacław Wiącek
 2. Grzegorz Całka

OSP Parysów

 1. Grzegorz Anczarski

OSP Łukówiec

 1. Stanisław Trojanek

Medal brązowy „Za zasługi dla pożarnictwa”

OSP Stodzew

 1. Dariusz Wiącek

OSP Wola Starogrodzka

 1. Mirosłw Rosłaniec
 2. Stanisław Woźniak

OSP Choiny

 1. Dariusz Pietrasik

OSP Łukówiec

 1. Stanisław Kuszpit
 2. Henryk Kępkowicz
 3. Tadeusz Zawadka

„Strażak Wzorowy”

OSP Stodzew

 1. Piotr Wiącek
 2. Wojciech Wiącek
 3. Artur Wiącek
 4. Marek Bogusz
 5. Łukasz Matosek
 6. Roman Woźniak
 7. Krzysztof Bogusz
 8. Przemysław Bogusz

OSP Parysów

 1. Mirosław Szeląg
 2. Krzysztof Lewandowski
 3. Maciej Girtrel

OSP Wola Starogrodzka

 1. Mariusz Foryś
 2. Sławomir Zając

OSP Łukówiec

 1. Krzysztof Kuszpit
 2. Mariusz Mariański
 3. Stanisław Piłka
 4. Artur Woźniak

„Za wysługę lat” 20 – lecie

 1. Stanisław Piętka – OSP Parysów

„Za wysługę lat” 10 – lecie

OSP Parysów

 1. Roman Kowalczyk
 2. Michał Całka
 3. Grzegorz Anczarski

Elżbieta Woźniak – Sionek przeczyła list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP – Waldemara Pawlaka oraz pogratulowała organizatorom doniosłej wspaniałej uroczystości i gościom zaproszonym za udział w tym ważnym wydarzeniu.

Naczelnik OSP Stodzew Henryk Matosek podziękował Wójtowi Gminy – Kazimierzowi Sionkowi oraz radnemu Waldemarowi Belce za duże zaangażowaniu w otrzymaniu samochodu. Uroczystość zakończono poczęstunkiem, w godzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna.

Opracowała: na podstawie Kroniki OSP Stodzew Elżbieta Woźniak-Sionek