OSP Stodzew
14 maja 2020

OSP Stodzew

Adres: Stodzew 36B, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Nazwisko Imię Funkcja
MATOSEK ZDZISŁAW NACZELNIK
CAŁKA GRZEGORZ SEKRETARZ
BOGUSZ JANUSZ SKARBNIK
CAŁKA EUGENIUSZ GOSPODARZ
BOGUSZ MAREK PREZES
WOŹNIAK TOMASZ WICEPREZES
WIĄCEK ARTUR Z-CA NACZELNIKA

Historia OSP Stodzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Stodzewiu powstała 5 sierpnia 1962 roku

Długo we wsi Stodzew nie było jednostki Ochotniczej  Straży Pożarnej. Młodzi mężczyźni z zazdrością patrzyli, jak inni w zgrabnych mundurach defilują na uroczystościach.

Coraz częściej w mleczarni, na wiejskich zebraniach, w sklepie, mówiono o założeniu straży. I nadszedł taki dzień.

W dniu 5 sierpnia 1962 roku o godz. 7.30 przed budynkiem zlewni mleka odbyło się pierwsze, organizacyjne walne zebranie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Stodzewiu.

W zebraniu tym uczestniczyli:

Trzciński Czesław – Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Garwolinie.

Woźniak Stanisław – Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Parysowie.

Bąk Stanisław – Naczelnik Straży Rejonu Parysów.

Frelek Teofil – Naczelnik Ochotniczej  Straży Pożarnej w Parysowie.

Odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzą:

1. Całka Jan s. Franciszka – Prezes

2. Szostak Tadeusz s. Józefa – I Wiceprezes (Naczelnik)

3. Woźniak Stanisław s. Jana – II Wiceprezes

4. Chabrowski Jan s. Henryka – Sekretarz

5. Bogusz Władysław s. Jana – Skarbnik

6. Kot Feliks s. Stanisława – Gospodarz

7. Całka Szymon – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1.Soczewka Edward – Przewodniczący

2.Belka Jan – Członek

3.Woźniak Władysław – Członek

Kończąc to zebranie Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej (mieszkaniec naszej wsi) Woźniak Stanisław  stwierdził, że dzisiejsze zebranie odbywa się na wolnym powietrzu, bo nie ma lokalu do odbywania zebrań, ale jeśli będziemy wspólnie pracować, to za kilka lat wybudujemy Dom Strażaka oraz zakupimy sprzęt i umundurowanie. Zebranie zakończyło się o godz. 11.30.

Historie OSP Stodzew opracowała: Elżbieta Woźniak-Sionek

Otwarcie i poświecenie Domu Strażaka OSP Stodzew

Rok  1992

W dniu 23 lutego 1992 roku odbywa się walne zebranie członków. W zebraniu tym uczestniczą: Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów, Stanisław Bryłka – Sekretarz Gminy Parysów, Leon Kostanty Komendant Gminny OSP. Wójt Gminy Kazimierz Sionek mobilizuje do pracy i całkowitego wykończenia Domu Strażaka. Z funduszy Gminy przeznacza na ten cel (20 ml. starych złotych).

Strażacy podejmują decyzje o zmianę Zarządu. Jego skład jest następujący:

 1. Jan Gajowniczek – Prezes
 2. Zdzisław Matosek – Naczelnik
 3. Janusz Bogusz –Skarbnik
 4. Zdzisław Zając – Sekretarz
 5. Eugeniusz Całka – Gospodarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Waldemar Belka – Przewodniczacy
 2. Henryk Matosek – Członek
 3. Jan Wiącek – Członek

Nowy Zarząd energicznie zabiera się do pracy. Duże zaangażowanie Naczelnika Zdzisława Matoska powoduje, że już w marcu zostaje ułożona podłoga w dużej sali, wybudowana kuchnia i dokończenie układania płytek  w części gospodarczej budynku. W kwietniu strażacy oczyszczają teren wokół Domu Strażaka. Usuwają drzewa i krzaki, montują bramę wjazdową i słupki ogrodzeniowe.

W pierwszych dniach maja zalewają chodnik, plantują teren, naciągają siatkę ogrodzeniową, Przenoszą ze starej strażnicy syrenę alarmową i montują  na wieży obok Domu Strażaka, stawiają maszt flagowy. Trwają  przygotowania  do poświęcenia i uroczystego otwarcia Domu Strażaka, które zostało zaplanowane na 10 maja 1992 roku.

10 maja 1992 roku

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu Strażaka

Uroczysta Msza św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Parysowie w intencji wszystkich strażaków. Przejazd wozów strażackich OSP wokół kościoła na Rynku w Parysowie.

Poświęcenia Domu Strażaka dokonał ks. Kazimierz Stańczuk Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie, a otwarcia Kazimierz Sionek Wójt Gminy Parysów.

Goście biorący udział w Uroczystości:

 1. ppłk poż. Henryk Cichosz – Komendant Wojewódzki Ochotniczych  Straży Pożarnych
  w Siedlcach.
 2. chor. poż. Zdzisław Kaeprowski – st. Inst. ZW ZOSP w Siedlcach.
 3. mjr poż. Wiesław Wierażka Komendant Rejonowy Straży Pożarnych  w Garwolinie.
 4. Józef  Zając – Główny Księgowy w Urzędzie Rejonowym w Garwolinie.
 5. Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów.
 6. ks. Kazimierz Stańczuk – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie.
 7. Stanisław Bryłka – Sekretarz Urzędu Gminy w Parysowie.
 8. Leon Kostanty – Komendant Gminny OSP w Parysowie.
 9. Elżbieta Woźniak-Sionek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.
 10. Anna Szostak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej.

Jednostki Strażackie

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Parysowie
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Starogrodzkiej
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Choinach
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Starowoli
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Chyżynach – Gmina Latowicz
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie – Gmina Siennica
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Transborze – Gmina Latowicz

Zasłużeni członkowie zostali odznaczeni:

Odznaczenia wręczyli Kazimierz  Sionek, Wójt Gminy Parysów i mjr poż. Wiesław Wierażka Komendant Rejonowy Straży Pożarnych  w Garwolinie.

„Za wysługę lat”  30 – lecie

 1. Jan Piętka – OSP Łukówiec
 2. Tadeusz Szostak – OSP Stodzew
 3. Władysław Bogusz – OSP Stodzew
 4. Wacław  Ponceleusz – OSP Parysów
 5. Stanisław Woźniak s. Jana – OSP Stodzew, pełniący Funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie od 21 marca 1961 roku do 4 grudnia 1968 roku (2 kadencje).

Medal Złoty „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Stanisław Woźniak s. Jana
 2. Władysław Woźniak
 3. Edward Soczewka

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Waldemar Belka
 2. Grzegorz Całka
 3. Józef  Piętka
 4. Władysław Szyszkowski
 5. Jerzy Chabrowski
 6. Wiktor tobiasz
 7. Władysław Kot

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Eugeniusz Całka
 2. Grzegorz Całka
 3. Henryk Matosek
 4. Jan Wiącek
 5. Wiesław Wiącek
 6. Tadeusz Wiącek
 7. Ryszard Całka

„Strażak Wzorowy”

 1. Władysław Bogusz
 2. Eugeniusz Całka
 3. Henryk Matosek
 4. Józef  Piętka
 5. Zbigniew Soczewka
 6. Zdzisław Zając
 7. Władysław Szyszkowski
 8. Jerzy Chabrowski

Kazimierz  Sionek, Wójt Gminy Parysów podziękował wszystkim strażakom Stodzewa z duży wkład pracy przy budowie tego obiektu. Szczególne podziękowania skierował do Zarządu Straży oraz Rady Gminy. Podziękował rodzinom strażaków za cierpliwość i wyrozumiałość, podziękował wszystkim mieszkańcom  Stodzewa za  zaangażowanie przy  budowie  Domu Strażaka.

Z okazji Dnia Strażaka złożył wszystkim strażakom i ich rodzinom serdeczne życzenia  oraz podziękował za poświęcenie w niesieniu pomocy poszkodowanym różnymi klęskami żywiołowymi.

Podziękował wszystkim zaproszonym gościom za udział w Uroczystości. Jestem dumny i szczęśliwy, że oddajemy obiekt do użytku dla mieszkańców Stodzewa. Niech poza działalnością statutową, służy wszystkim działaniom na rzecz swojej miejscowości oraz organizacje imprez kulturalnych.

Na podstawie kroniki OSP Stodzew, opracowała: Elżbieta Woźniak-Sionek