OSP Stodzew
14 maja 2020

OSP Stodzew

Adres: Stodzew 36B, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Prezes – Łukasz Matosek

Wiceprezes – naczelnik – Mariusz Szostak

Wiceprezes – Tomasz Woźniak

Z-ca Naczelnika – Artur Wiącek

Sekretarz – Paweł Mazek

Skarbnik – Krzysztof Bogusz

Gospodarz – Paweł Mazek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Ireneusz Belka

Wiceprzewodniczący – Dariusz Piłka

Sekretarz – Marek Bogusz

Historia OSP Stodzew:

OSP Stodzew powstała w 1962 roku z inicjatywy mieszkańców. Długo we wsi Stodzew nie było jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W końcu 5 sierpnia 1962 roku o godz. 730  przed budynkiem zlewni mleka odbyło się pierwsze, organizacyjne walne zebranie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Stodzewie. Odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Prezesem  został wybrany  Jan Całka, a Skarbnikiem Władysław Bogusz.

Dzięki ofiarności i poświęceniu strażaków jak i całej społeczności Stodzewa przystąpiono do budowy „Domu Strażaka”. W dniu 10 maja 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego Domu Strażaka

Ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP i Urzędu Gminy Parysów w dniu 7 maja 2006 rokujednostce został przekazany nowy samochód ratowniczo-gaśniczymarki Ford Transit.Dzięki dbałości strażaków o posiadany sprzęt, samochód ten służy jednostce do dnia dzisiejszego.

W dniu 6 maja 2012 rokuodbyło się50 lecie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Stodzewie. Od momentu powstania do chwili obecnej jednostka  aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. OSP Stodzew posiada przeszkolonych druhów  do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, a dzięki zaangażowaniu i pozyskiwaniu dofinansowań z różnych źródeł  dysponuje coraz nowocześniejszy sprzętem.

W ostatnim czasie na potrzeby OSP zakupiono motopompę pożarniczą TOHATSU VE1500 M16/8, zakupiono  garaż dla samochodu strażackiego, wykonano instalację elektryczną w garażu  oraz dokonanowymiany dachu oraz przystąpiono do prac związanych z termomodernizacją budynku.

Jednostka obecnie liczy 38 członków, w tym 26 członków zwyczajnych i 12 członków wspierających.

Skład osobowy OSP Stodzew
Budynek OSP Stodzew obecnie

Garaż dla samochodu strażackiego wykonany w 2019r.

Kronika OSP Stodzew:

W dniu 5 sierpnia 1962 roku o godz. 7.30 przed budynkiem zlewni mleka odbyło się pierwsze, organizacyjne walne zebranie Ochotniczej  Straży Pożarnej w Stodzewiu.

W zebraniu tym uczestniczyli:

Trzciński Czesław – Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Garwolinie.

Woźniak Stanisław – Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Parysowie.

Bąk Stanisław – Naczelnik Straży Rejonu Parysów.

Frelek Teofil – Naczelnik Ochotniczej  Straży Pożarnej w Parysowie.

Odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzą:

1. Całka Jan s. Franciszka – Prezes

2. Szostak Tadeusz s. Józefa – I Wiceprezes (Naczelnik)

3. Woźniak Stanisław s. Jana – II Wiceprezes

4. Chabrowski Jan s. Henryka – Sekretarz

5. Bogusz Władysław s. Jana – Skarbnik

6. Kot Feliks s. Stanisława – Gospodarz

7. Całka Szymon – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1.Soczewka Edward – Przewodniczący

2.Belka Jan – Członek

3.Woźniak Władysław – Członek

Kończąc to zebranie Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej (mieszkaniec naszej wsi) Woźniak Stanisław  stwierdził, że dzisiejsze zebranie odbywa się na wolnym powietrzu, bo nie ma lokalu do odbywania zebrań, ale jeśli będziemy wspólnie pracować, to za kilka lat wybudujemy Dom Strażaka oraz zakupimy sprzęt i umundurowanie. Zebranie zakończyło się o godz. 11.30.

Historie OSP Stodzew opracowała: Elżbieta Woźniak-Sionek

Otwarcie i poświecenie Domu Strażaka OSP Stodzew Rok  1992

W dniu 23 lutego 1992 roku odbywa się walne zebranie członków. W zebraniu tym uczestniczą: Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów, Stanisław Bryłka – Sekretarz Gminy Parysów, Leon Kostanty Komendant Gminny OSP. Wójt Gminy Kazimierz Sionek mobilizuje do pracy i całkowitego wykończenia Domu Strażaka. Z funduszy Gminy przeznacza na ten cel (20 ml. starych złotych).
Strażacy podejmują decyzje o zmianę Zarządu. Jego skład jest następujący:

 1. Jan Gajowniczek – Prezes
 2. Zdzisław Matosek – Naczelnik
 3. Janusz Bogusz –Skarbnik
 4. Zdzisław Zając – Sekretarz
 5. Eugeniusz Całka – Gospodarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Waldemar Belka – Przewodniczacy
 2. Henryk Matosek – Członek
 3. Jan Wiącek – Członek

Nowy Zarząd energicznie zabiera się do pracy. Duże zaangażowanie Naczelnika Zdzisława Matoska powoduje, że już w marcu zostaje ułożona podłoga w dużej sali, wybudowana kuchnia i dokończenie układania płytek  w części gospodarczej budynku. W kwietniu strażacy oczyszczają teren wokół Domu Strażaka. Usuwają drzewa i krzaki, montują bramę wjazdową i słupki ogrodzeniowe.
W pierwszych dniach maja zalewają chodnik, plantują teren, naciągają siatkę ogrodzeniową, Przenoszą ze starej strażnicy syrenę alarmową i montują  na wieży obok Domu Strażaka, stawiają maszt flagowy. Trwają  przygotowania  do poświęcenia i uroczystego otwarcia Domu Strażaka, które zostało zaplanowane na 10 maja 1992 roku.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu Strażaka 10 maja 1992 roku

Uroczysta Msza św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Parysowie w intencji wszystkich strażaków. Przejazd wozów strażackich OSP wokół kościoła na Rynku w Parysowie.

Poświęcenia Domu Strażaka dokonał ks. Kazimierz Stańczuk Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie, a otwarcia Kazimierz Sionek Wójt Gminy Parysów.

Goście biorący udział w Uroczystości:

 1. ppłk poż. Henryk Cichosz – Komendant Wojewódzki Ochotniczych  Straży Pożarnych
  w Siedlcach.
 2. chor. poż. Zdzisław Kaeprowski – st. Inst. ZW ZOSP w Siedlcach.
 3. mjr poż. Wiesław Wierażka Komendant Rejonowy Straży Pożarnych  w Garwolinie.
 4. Józef  Zając – Główny Księgowy w Urzędzie Rejonowym w Garwolinie.
 5. Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów.
 6. ks. Kazimierz Stańczuk – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie.
 7. Stanisław Bryłka – Sekretarz Urzędu Gminy w Parysowie.
 8. Leon Kostanty – Komendant Gminny OSP w Parysowie.
 9. Elżbieta Woźniak-Sionek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.
 10. Anna Szostak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej.

Jednostki Strażackie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Parysowie
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Starogrodzkiej
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Choinach
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Starowoli
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Chyżynach – Gmina Latowicz
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie – Gmina Siennica
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Transborze – Gmina Latowicz

Zasłużeni członkowie zostali odznaczeni:

Odznaczenia wręczyli Kazimierz  Sionek, Wójt Gminy Parysów i mjr poż. Wiesław Wierażka Komendant Rejonowy Straży Pożarnych  w Garwolinie.

„Za wysługę lat”  30 – lecie

 1. Jan Piętka – OSP Łukówiec
 2. Tadeusz Szostak – OSP Stodzew
 3. Władysław Bogusz – OSP Stodzew
 4. Wacław  Ponceleusz – OSP Parysów
 5. Stanisław Woźniak s. Jana – OSP Stodzew, pełniący Funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie od 21 marca 1961 roku do 4 grudnia 1968 roku (2 kadencje).

Medal Złoty „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Stanisław Woźniak s. Jana
 2. Władysław Woźniak
 3. Edward Soczewka

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Waldemar Belka
 2. Grzegorz Całka
 3. Józef  Piętka
 4. Władysław Szyszkowski
 5. Jerzy Chabrowski
 6. Wiktor tobiasz
 7. Władysław Kot

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. Eugeniusz Całka
 2. Grzegorz Całka
 3. Henryk Matosek
 4. Jan Wiącek
 5. Wiesław Wiącek
 6. Tadeusz Wiącek
 7. Ryszard Całka

„Strażak Wzorowy”

 1. Władysław Bogusz
 2. Eugeniusz Całka
 3. Henryk Matosek
 4. Józef  Piętka
 5. Zbigniew Soczewka
 6. Zdzisław Zając
 7. Władysław Szyszkowski
 8. Jerzy Chabrowski

Kazimierz  Sionek, Wójt Gminy Parysów podziękował wszystkim strażakom Stodzewa z duży wkład pracy przy budowie tego obiektu. Szczególne podziękowania skierował do Zarządu Straży oraz Rady Gminy. Podziękował rodzinom strażaków za cierpliwość i wyrozumiałość, podziękował wszystkim mieszkańcom  Stodzewa za  zaangażowanie przy  budowie  Domu Strażaka.

Z okazji Dnia Strażaka złożył wszystkim strażakom i ich rodzinom serdeczne życzenia  oraz podziękował za poświęcenie w niesieniu pomocy poszkodowanym różnymi klęskami żywiołowymi.

Podziękował wszystkim zaproszonym gościom za udział w Uroczystości. Jestem dumny i szczęśliwy, że oddajemy obiekt do użytku dla mieszkańców Stodzewa. Niech poza działalnością statutową, służy wszystkim działaniom na rzecz swojej miejscowości oraz organizacje imprez kulturalnych.

Na podstawie kroniki OSP Stodzew, opracowała: Elżbieta Woźniak-Sionek

Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu strażackiego marki Ford Transit dla OSP Stodzew w dniu 7 maja 2006 roku.

Strażacy 7 jednostek OSP działających na terenie gminy, zebrali się przed Domem Strażaka w Parysowie, następnie przemaszerowali do Kościoła Parafialnego. Została odprawiona Msza Święta w intencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z błogosławieństwem dla strażaków i zaproszonych gości. Po Mszy Świętej na Rynku Proboszcz Parafii ks. Janusz Grodek dokonał poświecenia nowego samochodu marki Ford Transit dla OSP Stodzew oraz pozostałych samochodów strażackich. Po tej części uroczystości zostały zaprezentowane wozy bojowe należące do jednostek OSP z terenu gminy, a było ich 11 oraz zaproszonych jednostek OSP Głosków i OSP Dębe Małe. Następnie jednostki OSP wraz z gośćmi przejechali na plac przed Domem Strażaka w Stodzewiu na dalszą część uroczystości.

Uroczystość prowadziła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie Elżbieta Wożniak – Sionek, która w imieniu organizatorów przywitała zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością:

 1. Marian Piłka – Poseł na Sejm RP z żoną i córeczką Olą
 2. Stefan Gora – Starosta Powiatu Garwolińskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 3. Wiesław Wieraszka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
 4. Dariusz Sadkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Garwolinie
 5. Marek Świszcz – Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie
 6. Adam Kondej – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie
 7. Alina Łubian – Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
 8. Kazimierz Sionek – Wójt Gminy Parysów, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
 9. Leon Kostanty – Komendant Gminny ZOSP RP
 10.  Janusz Krawczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
 11.  Andrzej Pielak – Komendant Posterunku Policji w Pilawie
 12. Krystyna Niemotko – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPES w Parysowie
 13. Maria Mucha – po. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Parysowie
 14. Grzegorz Bielecki – Dowódca Uroczystości z Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
 15. Anna Szostak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej
 16. Waldemar Belka – Sołtys wsi Stodzew, Radny Rady Gminy w Parysowie
 17. Stanisław Woźniak s. Jana, założyciel OSP Stodzew, pełniący funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie od 21 marca 1961 roku do 4 grudnia 1968 roku.
 18. Józef Zawadka – Najstarszy Strażak w Gminie Parysów
 19. Anna i Kazimierz Woźniak – Firma Usługowo-Handlowa „KAMEX”

W uroczystości udział wzięli: Radni Rady Gminy w Parysowie: Jacek Ponceleusz, Adam Zawadka, Konrad Dziugieł, Stanisław Trojanek, Wojciech Urban, Krzysztof Borkowski.

Pracownicy Urzędu Gminy w Parysowie: Marta Zając, Barbara Bieńko, Stanisław Rosłaniec, Anna Jałocha, Agnieszka Ponceleusz. Licznie przybyli mieszkańcy Stodzewa i Gminy Parysów.

Krótki zarys powstania OSP Stodzew przedstawiła Pani Anna Szostak. Symbolicznego przekazania kluczyków i dokumentów samochodu Ford Transit zakupionego z funduszy Zarządu Głównego ZOSP RP (50 tys. zł) i Urzędu Gminy Parysów (69.994,00 zł), dokonał Wójt Gminy Parysów Kazimierz Sionek, życząc strażakom, aby nowym samochodem wyjeżdżali tylko na ćwiczenia, a jak najmniej do zdarzeń. Po otrzymaniu kluczyków druhowie zobowiązali się należycie dbać o samochód, a następnie przeprowadzili próbę techniczną samochodu.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł RP (przekazał strażakom wąż pożarniczy), Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP , Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Komendant Powiatowy PSP, którzy z okazji Dnia Strażaka dziękowali strażakom, za ofiarną pracę społeczną oraz życzyli zdrowia, szczęścia i jak najmniej wyjazdów do pożarów.

Wręczono medale i odznaczenia za szczególne zasługi dla pożarnictwa tj. złoty medal, srebrny medal, brązowy medal oraz „Strażak Wzorowy”. Wręczenia dokonali Marian Piłka Poseł na Sejm RP, Stefan Gora Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Kazimierz Sionek Wójt Gminy Parysów, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Leon Kostanty Komendant Gminny ZOSP RP.

Medal Złoty „Za zasługi dla pożarnictwa” OSP Stodzew

 1. Jerzy Chabrowski
 2. Józef Piętka
 3. Władysław Szyszkowski

OSP Parysów

 1. Robert Frelek
 2. Dariusz Anczarski
 3. Ryszard Kielak

OSP Choiny

 1. Stefan Gawryś

OSP Łukówiec

 1. Stanisław Zawadka
 2. Bronisława Gajewski

Medal Srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa”

OSP Stodzew

 1. Wacław Wiącek
 2. Grzegorz Całka

OSP Parysów

 1. Grzegorz Anczarski

OSP Łukówiec

 1. Stanisław Trojanek

Medal brązowy „Za zasługi dla pożarnictwa”

OSP Stodzew

 1. Dariusz Wiącek

OSP Wola Starogrodzka

 1. Mirosłw Rosłaniec
 2. Stanisław Woźniak

OSP Choiny

 1. Dariusz Pietrasik

OSP Łukówiec

 1. Stanisław Kuszpit
 2. Henryk Kępkowicz
 3. Tadeusz Zawadka

„Strażak Wzorowy”

OSP Stodzew

 1. Piotr Wiącek
 2. Wojciech Wiącek
 3. Artur Wiącek
 4. Marek Bogusz
 5. Łukasz Matosek
 6. Roman Woźniak
 7. Krzysztof Bogusz
 8. Przemysław Bogusz

OSP Parysów

 1. Mirosław Szeląg
 2. Krzysztof Lewandowski
 3. Maciej Girtrel

OSP Wola Starogrodzka

 1. Mariusz Foryś
 2. Sławomir Zając

OSP Łukówiec

 1. Krzysztof Kuszpit
 2. Mariusz Mariański
 3. Stanisław Piłka
 4. Artur Woźniak

„Za wysługę lat” 20 – lecie

 1. Stanisław Piętka – OSP Parysów

„Za wysługę lat” 10 – lecie

OSP Parysów

 1. Roman Kowalczyk
 2. Michał Całka
 3. Grzegorz Anczarski

Elżbieta Woźniak – Sionek przeczyła list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP – Waldemara Pawlaka oraz pogratulowała organizatorom doniosłej wspaniałej uroczystości i gościom zaproszonym za udział w tym ważnym wydarzeniu.

Naczelnik OSP Stodzew Henryk Matosek podziękował Wójtowi Gminy – Kazimierzowi Sionkowi oraz radnemu Waldemarowi Belce za duże zaangażowaniu w otrzymaniu samochodu. Uroczystość zakończono poczęstunkiem, w godzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna.

Opracowała: na podstawie Kroniki OSP Stodzew Elżbieta Woźniak-Sionek


50-lecie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Stodzewie i Gminne Obchody Dnia Strażaka 6 maja 2012 roku

 Organizatorami tej doniosłej uroczystości byli:
1. Kazimierz Sionek – Prezes  Zarządu  Oddziału  Gminnego OSP RP  w Parysowie
2. Marek Bogusz – Prezes OSP  w    Stodzewie
3. Zdzisław Matosek – Naczelnik   OSP  w  Stodzewie
4. Mieszkańcy Stodzewa
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 zbiórką jednostek OSP i złożeniem  kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 100-lecie OSP w Parysowie. Druh Mieczysław Oskroba poprowadził jednostki OSP do Kościoła na Mszę Świetą w intencji strażaków, którą  celebrował proboszcz ks. Włodzimierz Tendorf prosząc o błogosławieństwo w ich służbie.

Uroczystość odbyła się na Rynku przed kościołem, którą prowadziła Elżbieta Woźniak-Sionek rozpoczynając powiedziała: „Jestem dumna i szczęśliwa, gdyż założycielem straży, która obchodzi dziś 50-lecie, OSP Stodzew, był mój tatuś Stanisław Woźniak, obecny na tej doniosłej uroczystości. Był wtedy przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie. Wkład pracy społecznej strażaków OSP i zaangażowanie w przygotowaniu wielu uroczystości i przedsięwzięć na rzecz dobra mieszkańców są ogromne. To wiele działań kulturalnych. Strażacy to najbardziej aktywnie działające stowarzyszenia w środowisku wiejskim, bezinteresowne dla dobra wspólnego. (…) Czuwają, by nieść pomoc w wypadku zagrożenia. Podejmują inicjatywy, by zmieniać na lepsze swe otoczenie. Zawsze  wierni  sztandarowi  i  idei służenia  ludziom    i    Ojczyźnie. „

Następnie w imieniu organizatorów  przywitała zaproszonych gości,  udział wzięli:        
1. Marek Chciałowski –  Starosta  Powiatu   Garwolińskiego
2. Dariusz Sadkowski – Komendant  Powiatowy  PSP   w   Garwolinie
3. Stefan Gora – Wicestarosta  Powiatu Garwolińskiego, Prezes  Zarządu   Oddziału     Powiatowego  OSP RP   w         Garwolinie
4. Klemens Ptach – Wiceprezes Zarządu  Oddziału Powiatowego OSP RP w Garwolinie
5. Jerzy Piesio  – Sekretarz  Starostwa  Powiatowego   w    Garwolinie
6. Stanisław Bryłka – Radny Rady Powiatu Garwolińskiego
7. Jadwiga Zając –    Przewodnicząca  Rady  Gminy    w     Parysowie
8. Bożena Kwiatkowska – Wójt     Gminy    Parysów
9. Ks. Włodzimierz Tendorf  – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie
10. ks.  Radosław Ostap
11.  ks.  Marcin Olek
12. ks.  Tomasz Pycka
13. Leon Kostanty – Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Parysowie, który za 45 lat pracy jako komendant i 60 lat służby w OSP otrzymał pamiątkowe odznaczenie i podziękowanie.

Udział także wzięli przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, radni gminni, sołtysi, mieszkańcy Stodzewa i Gminy Parysów.
Po dokonaniu przeglądu pododdziałów ksiądz Włodzimierz Tendorf poświęcił strażaków i samochody bojowe z okazji Dnia Strażaka. W uroczystości wzięły udział wszystkie jednostki OSP z Gminy Parysów i zaproszone jednostki OSP z Głoskowa, Iwowego, Starogrodu i Borowia.

W czasie  uroczystości wręczono medale „Za zasługi dla pożarnictwa”  Złoty, Srebrny i Brązowy Medal, odznaki „Strażak Wzorowy” oraz odznaki za wysługę lat. Wręczenia dokonali:
1. druh Stefan Gora – Prezes Zarządu  Oddziału Powiatowego OSP RP w Garwolinie
2. brygadier Dariusz Sadkowski – Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie
3. ppłk druh Klemens Ptach – wiceprezes Zarządu  Oddziału Powiatowego OSP RP w Garwolinie
4. druh Kazimierz Sionek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Parysowie
5. Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
1. Henryk Matosek – OSP Stodzew
2. Eugeniusz Całka  – OSP Stodzew
3. Jan Wiacek – OSP Stodzew
4. Tadeusz Wiącek – OSP Stodzew

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
1. Zdzisław Matosek – OSP Stodzew
2. Janusz Bogusz – OSP Stodzew
3. Grzegorz Całka – OSP Stodzew
4.Wiesław Całka – OSP Stodzew
5. Marian Król – OSP Stodzew
6. Ryszard Całka – OSP Stodzew

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
1.Marek Bogusz – OSP Stodzew
2. Krzysztof Bogusz – OSP Stodzew
3. Łukasz Matosek – OSP Stodzew
4. Artur Wiącek – OSP Stodzew
5. Jan Sęk – OSP Łukówiec

Odznaki „Strażak Wzorowy”
1. Tomasz Woźniak –  OSP Stodzew
2. Michał Matosek – OSP Stodzew
3. Piotr Getler  – OSP Parysów
4.Przemysław Kacperski – OSP Parysów
5.Piotr Miechowiecki – OSP Parysów
6. Sebastian Frelek – OSP Parysów
7. Mirosław Szeląg – OSP Parysów

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 50 – lecie
1.Stanisław Woźniak –  OSP Stodzew
2.Jerzy Chabrowski —  OSP Stodzew
3. Władysław Szyszkowski – OSP Stodzew
4.Józef Piętka –  OSP Stodzew

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 45 – lecie
1.Stanisław Zawadka – OSP Choiny

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 40 – lecie
1.Andrzej Jagła – OSP Parysów

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 35 – lecie
1.Andrzej Frelek  s. Jana  – OSP Parysów
2.Mieczysław Oskroba – OSP Parysów
3.Henryk Jonakowski – OSP Parysów
4.Andrzej Frelek s. Mariana – OSP Parysów
5.Andrzej Ponceleusz – OSP Parysów

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 30 – lecie
1.Stanisław Piętka – OSP Parysów
2.Ryszard Pietrasik – OSP Choiny
3. Krzysztof Jeleń – OSP Choiny
4.Stefan Gawryś – OSP Choiny

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 25 – lecie
1.Kazimierz Sionek – OSP Parysów
2.Robert Frelek – OSP Parysów
3.Dariusz Anczarski – OSP Parysów
4.Zdzisław Szeląg – OSP Parysów

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 20 – lecie
1.Grzegorz Anczarski – OSP Parysów

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 15 – lecie
1.Roman Kowalczyk – OSP Parysów

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 10 – lecie
1.Mirosław Szeląg – OSP Parysów
2.Przemysław Bogusz – OSP Wola Starogrodzka
3.Dariusz Konstanty – OSP Wola Starogrodzka

Odznaka ZOSR RP „Za wysługę lat” 5 – lecie
1. Hubert Rosłaniec – OSP Wola Starogrodzka
2. Mateusz Żaczek – OSP Wola Starogrodzka
3. Arkadiusz Woźniak – OSP Wola Starogrodzka
4. Piotr Getler – OSP Parysów
5. Andrzej Bachański – OSP Parysów
6. Przemysław Kacperski – OSP Parysów
7. Piotr Miechowiecki – OSP Parysów

Gratulacje dla organizatorów 50.lecia OSP Stodzew, wyrazy uznania, życzenia i podziękowania za społeczną pracę wszystkim strażakom i ich rodzinom przekazali zaproszeni goście: Marek Chciałowski – Starosta  Powiatu Garwolińskiego, Stefan Gora – Prezes Zarządu  Oddziału Powiatowego OSP RP w Garwolinie, Dariusz Sadkowski – Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie i Bożena Kwiatkowska – Wójt Gminy Parysów.

Po przemówieniach  okolicznościowych, gratulacjach i podziękowaniach Elżbieta Woźniak-Sionek odczytała list gratulacyjny od Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie i Podsekretarza Stanu Stanisława Rakoczy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Kazimierz Sionek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Parysowie podziękował za ofiarność i odwagę wszystkim strażakom oraz zaproszonym gościom za udział w Uroczystości. Spotkanie okolicznościowe przygotowane przez OSP Stodzew i rodziny minęło na wspomnieniach, przypomnieniu historii jednostki i rozmowach na temat roli straży w życiu społeczeństwa. Część artystyczną przygotował Janek Podstawka, muzyk pochodzący ze Stodzewa. Świetna atmosfera, wspaniała organizacja, smaczne potrawy i wspólna zabawa przez wiele godzin  towarzyszyła   uczestnikom jubileuszu.

Opracowała: Elżbieta Woźniak – Sionek


Uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka

W niedzielę 8 maja 2022 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się przejściem pododdziałów do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji wszystkich strażaków. Następnie nastąpiło nadanie i poświęcenie sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew. Poświęcenia sztandaru dokonał Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf, po czym Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego druhna Albina Łubian odczytała akt nadania. Akt nadania odebrał Prezes OSP Stodzew druh Łukasz Matosek. Następnie dokonano przekazania sztandaru. Sztandar z rąk przewodniczącego komitetu fundacji Pana Marka Bogusza i Pani Moniki Woźniak sołtysa wsi Stodzew odebrała Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druhna Albina Łubian, po czym przekazała go Prezesowi OSP Stodzew. Po przekazaniu poczet sztandarowy dokonał prezentacji. Następnie Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP zabrał głos, składając gratulacje z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew.

Po mszy na Rynku w Parysowie Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf poświęcił poczty sztandarowe, strażaków oraz samochody strażackie. Po poświęceniu dowódca uroczystości druh Mieczysław Oskroba złożył meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, druhnie Albinie Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego. Następnie w takt Hymnu Państwowego wykonanego przez orkiestrę dętą z Borowia poczet flagowy wciągnął biało czerwoną flagę na maszt. Po podniesieniu flagi odbyła się defilada wokół kościoła.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była przy domu strażaka OSP Stodzew. Z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości jubileuszu 60-lecia działalności wspominamy tych, którzy przyczynili się do utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, tych, którzy przez wiele lat służyli w jej szeregach, niosąc pomoc i ratunek, a którzy odeszli już na wieczną służbę, minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Następnie powitano przybyłych gości. Swoją obecnością na jubileuszu 60-lecia OSP Stodzew zaszczycili Pani Maria Koc Marszałek Senatu RP, Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Górski Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Stopa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach, Pan Krzysztof Żochowski Radny Województwa Mazowieckiego, Ksiądz Kazimierz Momont Kapelan Straży Pożarnej, Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf Proboszcz Parafii Parysów, Ksiądz Wikariusz Piotr Łyczewski, druhna Albina Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Krzysztof Tuszowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Kazimierz Sionek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, który jest Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Parysowie, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Pan Marek Bogusz Przewodniczący Rady Gminy Parysów wraz z radnymi, Pani Bogumiła Nowosielska Zastępca Wójta Gminy Parysów, Pani Elżbieta Woźniak-Sionek asystentka Pani Poseł Teresy Wargockiej, druh Ireneusz Błażejczyk Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, druh Przemysław Bogusz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, druh Marek Bogusz Komendant Gminny Związku OSP w Parysowie, druh Artur Woźniak Zastępca Komendanta Gminnego Związku OSP w Parysowie, Pani Monika Woźniak Sołtys wsi Stodzew wraz z radą sołecką, orkiestra dęta z Borowia pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, poczty sztandarowe oraz członkowie OSP Choiny, Kozłów, Wola Starogrodzka, Starowola, Łukówiec, Parysów, Borowie, Głosków, Starogród, rodziny strażaków, mieszkańcy wsi Stodzew oraz Gminy Parysów.

Następnie w imieniu wszystkich druhów OSP Stodzew dokonano podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do posiadania sztandaru przez jednostkę.

Fundatorami sztandaru OSP Stodzew głównie byli mieszkańcy wsi Stodzew oraz Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Rada Gminy Parysów, OSP Starowola, OSP Parysów, OSP Choiny, OSP Łukówiec, OSP Wola Starogrodzka, OSP Kozłów, P.H.U. TRANS-SYP Adam Zawadka, Pan Zdzisław Matosek Naczelnik OSP w latach 1992-2021, Kazimierz i Anna Woźniak, Kazimierz i Elżbieta Sionek, Marek i Iwona Bogusz, Krzysztof Bogusz, Michał i Paulina Matosek, Paweł i Anna Mazek, Artur i Ewelina Wiącek, Łukasz i Magdalena Matosek, Ryszard Całka, Janusz i Monika Woźniak, Wojciech i Anna Bogusz. Fundatorzy zostali uhonorowani pamiątkowymi gwoździami, które zostały umieszczone na drzewcu sztandaru.

Pani Elżbieta Woźniak-Sionek przedstawiła rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, która prowadzi kronikę jednostki od wielu lat. Po odczytaniu kroniki nastąpiło uhonorowanie strażaków odznaczeniami.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Janusz Bogusz, druh Ryszard Całka, druh Henryk Matosek, druh Zdzisław Matosek, druh Wacław Wiącek, druh Stanisław Trojanek. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Krzysztof Bogusz, druh Łukasz Matosek, druh Artur Wiącek, druh Marek Bogusz, druh Mariusz Szostak. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Michał Matosek, druh Kazimierz Woźniak, druh Tomasz Woźniak. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druh Mirosław Kot, druh Ireneusz Belka, druh Artur Chabrowski, druh Dariusz Piłka, druh Krystian Kot, druh Mateusz Belkiewicz, druh Daniel Woźniak, druh Arkadiusz Woźniak, druh Wojciech Zawadka, druh Michał Foryś. Odznakę za wysługę lat otrzymali: za 60 lat druh Jerzy Chabrowski, druh Władysław Szyszkowski, za 50 lat druh Eugeniusz Całka, druh Marian Król, druh Henryk Matosek, druh Józef Piętka, druh Wiktor Tobiasz, druh Wacław Wiącek, za 45 lat druh Janusz Bogusz, druh Jan Gajowniczek, druh Ryszard Całka, druh Zdzisław Matosek, druh Tadeusz Wiącek, druh Zdzisław Zając, za 25 lat druh Marek Bogusz, druh Kazimierz Woźniak, za 20 lat druh Krzysztof Bogusz, druh Łukasz Matosek, druh Artur Wiącek, druh Mariusz Szostak, za 15 lat druh Tomasz Woźniak, za 10 lat druh Ireneusz Belka, druh Mirosław Kot, druh Michał Matosek.

Z okazji jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia” za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił również najbardziej zasłużonych członków jednostki, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Wyróżnienia otrzymali druh Waldemar Belka, druh Zdzisław Matosek, druh Marek Bogusz, druh Ryszard Całka, druh Jan Wiącek druh Tadeusz Wiącek, druh Eugeniusz Całka, druh Jerzy Chabrowski, druh Janusz Bogusz. Medal oraz wyróżnienia wręczył Pan Dariusz Stopa Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach oraz Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów.

Następnie nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali druhna Albina Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Pani Maria Koc Marszałek Senatu RP, Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Górski Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Woźniak Sionek, która odczytała list skierowany przez Pana Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Pan Krzysztof Żochowski Radny Województwa Mazowieckiego, Pan Dariusz Stopa Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Kazimierz Sionek Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, który odczytał list skierowany przez Pana Krzysztofa Tchórzewskiego Posła na Sejm RP, Pan Krzysztof Tuszowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Wszyscy przedmówcy skierowali do strażaków ciepłe słowa oraz na ręce druha Łukasza Matoska Prezesa OSP wręczyli upominki.

W podziękowaniu za wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie dla jednostek OSP oraz za docenianie pracy strażaków ochotników zostały wręczone pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie głos zabrał druh Łukasz Matosek Prezes OSP Stodzew, dziękując wszystkim za przybycie i zaprosił do dalszego wspólnego świętowania.

Meldunek o zakończeniu uroczystości przez Dowódcę Uroczystości druha Mieczysława Oskrobę przyjęła druhna Albina Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość prowadzili Wiktoria Piłka i Eryk Biernacki.