struktura i referaty
7 stycznia 2019

Wójt Gminy – Bożena Kwiatkowska

Zastępca Wójta Gminy – Bogumiła Nowosielska

Skarbnik Gminy – Elżbieta Mucha


REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY

Pokój nr 5
Referatem kieruje Skarbnik Gminy – Elżbieta Mucha
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 17

Pokój nr 4
Natalia Bogusz
tel. 25 685 53 19 wew. 14
[email protected]

Daria Piętka
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 14

Weronika Lis
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 14

Pokój nr 6
Urszula Zuchniak
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 18

Magdalena Winiarek
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 18

Pokój nr 5 (I piętro)
Anna Wiechetek
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 21

Marta Jałocha
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 21

Pokój nr 15 (I piętro)
Mariola Mucha
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 22

Małgorzata Filipek
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 22


REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

Pokój nr 3
Referatem kieruje Zastępca Wójta Gminy – Bogumiła Nowosielska
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 13

Pokój nr 1
Magdalena Pawłowska
[email protected]
tel. 25 685 53 19

Pokój nr 9
Katarzyna Legat
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 9


REFERAT INWESTYCJI, FUNDUSZY UNIJNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM

Pokój nr 10
Referatem kieruje Stanisław Rosłaniec – Kierownik
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 16

Kamil Nowosielski
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 16

Pokój nr 9
Natalia Urban
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 9


URZĄD STANU CYWILNEGO

Pokój nr 8
Agnieszka Ponceleusz – Kierownik USC
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 19


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Andrzej Mańkowski 
[email protected]
tel. 25 685 53 19 wew. 16