OSP Wola Starogrodzka
23 listopada 2021

OSP Wola Starogrodzka
Adres: Wola Starogrodzka 99B, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Prezes – Przemysław Bogusz

Wiceprezes – Mariusz Foryś

Wiceprezes-Naczelnik – Mateusz Belkiewicz

Z-ca Naczelnika – Mateusz Żaczek

Sekretarz – Arkadiusz Woźniak

Skarbnik – Wojciech Zawadka

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Mirosław Rosłaniec

Sekretarz – Stanisław Woźniak

Członek – Michał Foryś

Historia OSP Wola Starogrodzka:

Straż Ogniowa w Woli Starogrodzkiej powstała w 1924 roku po masowym pożarze wsi Kalonka i północnej części Woli Starogrodzkiej. Z inicjatywą utworzenia jednostki wyszedł dawny sołtys wsi Jan Całka. Pierwszą remizę strażacką wybudowali w 1928 roku w czynie społecznym strażacy ochotnicy.

Pierwszym samochodem strażackim w jednostce była „Dodzia”, która pojawiła się w Woli Starogrodzkiej w 1969 roku. Inicjatywa założycieli OSP nie poszła na marne, ponieważ mimo wielu trudów i przeciwności napotykanych na drodze, jednostka bierze czynny udział we wszelakiego rodzaju akcjach ratowniczych, w tym w akcji przeciwpowodziowej w Garwolinie, w Pilawie i w gm. Maciejowice.

28 września 2014 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Starogrodzkiej świętowała 90-lecie istnienia. Podczas jubileuszowej uroczystości jednostka otrzymała sztandar oraz samochód strażacki, a ochotnicy medale i odznaczenia. Sztandar ufundowali mieszkańcy wsi, a samochód zakupiła gmina Parysów.

W ostatnim czasie na potrzeby jednostki dokonano budowy garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku oraz wymianę dachu na budynku, remont budynku i przebudowę pomieszczeń w budynku OSP.

Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. OSP Wola Starogrodzka posiada przeszkolonych druhów oraz do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt.

W jednostce zrzeszonych jest 33 członków zwyczajnych w tym 5 druhen , którzy o każdej porze dnia i nocy gotowi nieść pomoc.

 

Wyremontowana część budynku OSP – wjazd do garażu
Budynek OSP Wola Starogrodzka obecnie
OSP Wola Starogrodzka – Przekazanie sztandaru w 2014 r.
OSP Wola Starogrodzka – Przekazanie samochodu w 2014 r.

7 czerwca 2023 roku odbyła się wizyta dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej w naszej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania dzieci miały okazję zapoznać się z wyposażeniem wozu strażackiego oraz sprzętem używanym przez strażaków podczas akcji ratunkowych. Usłyszały również opowieści o codziennej pracy strażaka oraz dowiedziały się, w jakich sytuacjach można wezwać Straż Pożarną, zaznaczając, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także angażują się w działania ratownicze podczas wypadków samochodowych, powodzi i wielu innych sytuacji. Przez chwilę wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając hełmy i wsiadając do wozu strażackiego.

Poza poznawaniem tajników pracy strażaka, przedszkolaki zdobyły również bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały się, jak należy zachować się w przypadku zagrożenia oraz zapamiętały numery alarmowe do straży pożarnej. Dziękujemy dzieciom za miłą wizytę.