Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie
7 lutego 2019

Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie – Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole
Adres: ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28
e-mail [email protected]
http://zpoparysow.edu.pl/

2. Szkoła Podstawowa
Adres: ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (025) 685 53 22
e-mail [email protected]
tel. (25) 685 10 04
e-mail [email protected]

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. dostępne jest na stronie bip Urzędu Gminy Parysów pod adresem link