Rozwój lokalny
7 stycznia 2019

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parysów

Uchwała nr XIII/60/03 RADY GMINY W PARYSOWIE w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2003 

Mapy planu zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów

Uchwała nr XXIII/115/2016 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów

Załącznik nr 1 – Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parysów,

Załącznik nr 2 – mapa skala 1:10000 Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego,

Załącznik nr 3 – mapa skala 1:10000 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego,

Załącznik nr 4 – mapa skala 1:5000 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Parysów,

Załącznik nr 5 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów

Synteza Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parysów.

Program Rewitalizacji dla Gminy Parysów na lata 2016 – 2020

Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów na lata 2016 – 2020

Załącznik nr 1 – Program Rewitalizacji

Strategia Rozwoju Gminy Parysów na lata 2015 – 2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/64/2015 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Parysów na lata 2015-2022″

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  Gminy Parysów

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/46/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Plan Odnowy Miejscowości Żabieniec na lata na lata 2013 – 2020

Uchwała nr XXIII/161/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żabieniec z dnia 21 marca 2013 r.

Plan Odnowy Miejscowości Wola Starogrodzka na lata 2012 – 2020

Uchwała nr XIII/85/2012 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Wola Starogrodzka” z dnia 15 lutego 2012 r.

Plan Odnowy Miejscowości Parysów Na Lata 2010 – 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/164/2010 Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy z dnia  12 listopada 2010 r. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów Na Lata 2009 – 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/95/09 Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy z dnia 16 września 2009 r.