Rozwój lokalny
7 stycznia 2019

System informacji przestrzennej Gminy Parysów

https://parysow.e-mapa.net/?userview=26

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parysów

Uchwała nr XIII/60/03 RADY GMINY W PARYSOWIE w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2003 

Załączniki: mapy zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów

aby pobrać mapy w większej rozdzielczości kliknij na link i wybierz „zapisz element docelowy jako”

1. Choiny

2. Górki Kolonia

3. Kozłów

4. Łukówiec

5. Parysów – centrum

6. Parysów

7. Poschła

8. Słup

9. Starowola

10. Stodzew

11. Wola Starogrodzka

12. Żabieniec

Uchwała nr L/267/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka dla działki nr 141/2

Uchwała nr L/266/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Choiny, dla działek nr: 50, 51, 53

Uchwała nr XXXIII/201/2021 Rady Gminy Parysów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów

Uchwała nr XXIII/115/2016 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów

Załączniki: 

http://parysow.biuletyn.net/?bip=2&cid=108&id=1103

Program Rewitalizacji dla Gminy Parysów na lata 2016 – 2022

Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów na lata 2016 – 2022

Załącznik nr 1 – Program Rewitalizacji

Strategia Rozwoju Gminy Parysów na lata 2015 – 2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/64/2015 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Parysów na lata 2015-2022″

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parysów

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/46/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Plan Odnowy Miejscowości Żabieniec na lata na lata 2013 – 2020

Uchwała nr XXIII/161/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żabieniec z dnia 21 marca 2013 r.

Plan Odnowy Miejscowości Wola Starogrodzka na lata 2012 – 2020

Uchwała nr XIII/85/2012 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Wola Starogrodzka” z dnia 15 lutego 2012 r.

Plan Odnowy Miejscowości Parysów Na Lata 2010 – 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/164/2010 Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy z dnia  12 listopada 2010 r. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów Na Lata 2009 – 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/95/09 Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy z dnia 16 września 2009 r.