7 lutego 2019

Publiczna Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Woli Starogrodzkiej – Dyrektor Alicja Michalczyk

Adres: Wola Starogrodzka 102a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 55 46
e-mail [email protected]

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. dostępne jest na stronie bip Urzędu Gminy Parysów pod adresem link