OSP Starowola
23 listopada 2021

OSP Starowola
Adres: Starowola 44, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Prezes – Konrad Dziugieł

Wiceprezes – Krzysztof Baran

Naczelnik – Roman Piłka

Zastępca Naczelnika – Piotr Brodzik

Sekretarz – Radosław Sowa

Skarbnik – Emil Kierzkowski

Gospodarz – Marcin Zając

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Sebastian Leśkiewicz

Wiceprzewodniczący – Andrzej Sowiński

Sekretarz – Zygmunt Ognicha

Historia OSP Starowola:

OSP w Starowoli  powstała w 1928 roku. Mieszkańcy Starowoli postanowili wspólnie walczyć o bezpieczeństwo swojego dobytku i w 1928 r. powołali do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwsza remiza została wybudowana przed II wojną światową i jako jedyny budynek nie uległa wojennym zniszczeniom (pozostała zabudowa była drewniana). Odbudowa miejscowości i potencjału bojowego jednostki rozpoczęła się po wojnie. W latach 1996 – 1998 z inicjatywy strażaków, mieszkańców i Urzędu Gminy została wybudowana nowa strażnica.

W dniu 31 maja 1998 r. uroczyście obchodzono 75 lecie istnienia jednostki. Z tej okazji jednostka otrzymała nowy samochód bojowy oraz został przekazany do użytku nowy budynek remizy.

13 maja 2018 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 90 – lecia działalności jednostki. Podczas uroczystości 90-lecia OSP Starowola, w dowód uznania za niesienie pomoc i walkę z pożarami, jednostka otrzymała Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Lublin.

W ostatnim czasie na potrzeby jednostki dokonano zakupu krzeseł i stołów do budynku, remontu stolarki okiennej i drzwiowej, remontu sali z wykonaniem sufitu podwieszanego i wymianą oświetlenia, wymianę dachu na budynku.

Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. OSP Starowola posiada przeszkolonych druhów oraz do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt.

Obecnie do OSP należy 24 czynnych członków, w tym 2 druhny.

 

Zarząd i członkowie OSP Starowola
Budynek OSP