Inwestycje
7 stycznia 2019

Przebudowa drogi gminnej Nr 130915W we wsi Żabieniec

Utwardzenie placu przy OSP Stodzew

Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów gmina Parysów

Remont drogi wojewódzkiej nr 805

Przebudowa schodów wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie i wykonaniem ogrodzenia

Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Parysowie

Modernizacja boiska sportowego w Parysowie

Szczegółowy zakres prac:

– oprysk od zielska;

– aeracja kołkami pustymi;

– spulchnianie wgłębne płyty boiska na głębokość 10-20 cm;

– nawożenie przedsiewnymi nawozami NPK;

– wsianie 150 kg trawy (mieszanka sportowa);

– wstawienie trawy z rolki w pola karne – ok. 50 m2;

– piaskowanie płyty boiska piaskiem płukanym w ilości 100 ton.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec

Wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego 2,5×1,23 m, na podmurówce betonowej oraz montaż dwóch furtek panelowych.

Utworzenie placu zabaw we wsi Kozłów

Zakupiono i zamontowano 9 urządzeń zabawowych oraz wykonano i wyposażono boisko do gry w piłkę siatkową

Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego

Zakres remontu i adaptacji pomieszczeń dla przedszkola obejmował dostosowanie wydzielonej części dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej do funkcji przedszkola dla dzieci.

Utworzono na parterze:

– sala dla dzieci,

– szatnia,

– pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

na I piętrze:

– sala dla dzieci,

– pomieszczenie przygotowania posiłków,

– pomieszczenie socjalne,

– pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie

Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej o powierzchni 664 m2.  oraz ogrodzenie z paneli ocynkowanych w ilości 34,80 mb.

Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola

Wykonano posadzki z płytek traktowych o łącznej powierzchni 212 m2

Wymiana nawierzchni placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie

Przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej o powierzchni 577 m2 oraz chodnik i opaske wokół budynku o powierzchni 131 m2.

Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Choiny oraz w budynku OSP Kozłów

OSP Kozlów

OSP Choiny

Przebudowa drogi gminnej Nr 130916W we wsi Kozłów

Przebudowa drogi łączącej miejscowości Kozłów gm. Parysów oraz Transbór gm. Latowicz. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na długości 380 m i szerokości 5,3 m.

Budowa placów zabaw

Dla najmłodszych mieszkańców Gminy Parysów wykonano inwestycje polegającą na budowie 3 placów zabaw znajdujących się w miejscowościach Łukówiec, Słup, Stodzew, Żabieniec. Ponadto istniejący plac zabaw w miejscowości Choiny wyposażono w siłownie zewnętrzne.

Żabieniec

RELACJA FOTO OTWARCIE PLACU ZABAW W ŻABIEŃCU

Łukówiec

Stodzew

Słup

Choiny

Baza ekologiczno-edykacyjna

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania p.n. „Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Parysów gmina Parysów”. Baza ekologiczno-edukacyjna znajduje się przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie.

Głównym celem bazy jest podniesienie wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego w warunkach terenowych. Tablice edukacyjne zawierają informacje z zakresu ochrony środowiska, umożliwiając zdobycie wiedzy samodzielnie bądź z przewodnikiem. Odcinki ścieżki wyłożone są różnymi strukturami pochodzenia naturalnego pozwalając na poznawanie środowiska różnymi zmysłami. Na ścieżce znajdują się również przyrodnicze gry interaktywne, instalacje obrazujące procesy zachodzące w przyrodzie, zadaszona wiata z ławkami oraz miejsce do rozpalenia ogniska.

Baza edukacyjna została utworzona dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 87,16% wartości środków kwalifikowanych. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone z budżetu Gminy Parysów. Wykonawcą robót był Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z. o.o. z Warszawy.

Wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów

Wykonane zostało ogrodzenie przy OSP Kozłów. W zakres prac wchodziło wykonanie ogrodzenia ogrodzenia z paneli ocynkowanych o na podmurówce betonowej oraz montaż bramy panelowej uchylnej i 2 furtek panelowych.

Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola

Zakupione zostały urządzenia na plan zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starowoli. W ramach zamówienia dostarczona zostały: zestaw rekreacyjny duży, karuzela, uśtawka bocianie gniazdo, ławki parkowe, huśtawka sprężynowa, regulamin placu zabaw, kosz parkowy, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa, stół betonowy do ping ponga. Dostawcą była firma COMES.

Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew.

wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej oraz ogrodzenia o łącznej wysokości 4 m składającego się z siatki ocynkowanej oraz siatki leśnej wraz z dostawą i montażem bramy i furtki.