GKRPA
7 stycznia 2019

Gminna Komisja ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych  oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie jest czynny w każdy  drugi  i czwarty  piątek  miesiąca w godz. 12.00  do 13.30 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie.

W Punkcie pełni dyżur psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień  – mgr Mieczysław Moch tel. 508159850

Porady są bezpłatne, bez wcześniejszych zapisów.