Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Kozłów i Żabieniec w gminie Parysów.