OSP Choiny
7 stycznia 2019

OSP Choiny

Adres: Choiny 43A, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Prezes – Daniel Wilczek

Wiceprezes-naczelnik – Wojciech Łubian

Wiceprezes – Adam Trzeciak

Z-ca Naczelnika – Damian Parzyszek

Sekretarz – Marcin Metera

Skarbnik – Adam Lis

Gospodarz – Adam Lis

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Dariusz Pietrasik

Sekretarz – Jarosław Wilczek

Członek – Janusz Jałocha

Historia OSP Choiny:

OSP Choiny powstała w 1956 roku z inicjatywy mieszkańców.

Jednostka posiada średni samochód ratowniczo – gaśniczy STAR 244.

W  ostatnim czasie została wykonana przebudowa łazienek i pomieszczeń w budynku OSP oraz dokonano ogrodzenia placu wokół budynku OSP i przeprowadzono wymianę dachu na budynku.

Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla.

OSP Choiny posiada przeszkolonych druhów oraz do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt.

W jednostce zrzeszonych jest 30 członków zwyczajnych.

8 maja 2016 roku odbyła się uroczystość 60 -lecia OSP Choiny, podczas której za wysługę Lat – 60 uhonorowano Leona Konstantego długoletniego Komendanta Gminnego OSP oraz Wiktora Zawadkę, za wysługę Lat  – 50 Stanisława Zawadkę  – Zastępcę Prezesa OSP Choiny.

Pierwszy budynek OSP
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy STAR 244