Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
3 lutego 2022

Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna i ul. Sienkiewicza w Parysowie”.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR-2, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-2, gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm;
  • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej, gr. 8 cm;
  • wykonanie poboczy, zjazdów indywidualnych;
  • roboty wykończeniowe obejmujące regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek kanalizacyjnych, umacnianie płytami skarp i dna rowów oraz ustawianie KKŻ-ów, wymianę przepustu pod drogą;
  • wykonanie dwóch przejść dla pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 465 034,56 zł
Całkowita wartość: 664 335,09 zł