OSP Łukówiec
7 stycznia 2019

OSP Łukówiec

Adres: Łukówiec 38A, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

TROJANEK STANISŁAW – NACZELNIK
GAJEWSKI BRONISŁAW – WICEPREZES
MRÓZ TADEUSZ – Z-CA NACZELNIKA
WOŹNIAK ARTUR – PREZES
PIĘTKA WIESŁAW – SEKRETARZ
ŻURAWEK SŁAWOMIR – SKARBNIK
CZAJKA ZBIGNIEW – GOSPODARZ

Historia OSP Łukówiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu została założona na zebraniu w dniu 29 stycznia 1956 r. w domu Trojanka Tadeusza, na którym obecnych było 42 mieszkańców, z inicjatywy Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Garwolinie Bolesława Rękawka i Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie Jana Rogowskiego oraz Sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej Mariana Zająca. Do straży zapisało się wówczas 22 osoby.

W skład pierwszego zarządu weszli:
Trojanek Tadeusz – komendant OSP,
Trojanek Stefan – zastępca komendanta,
Władysław Bogusz – zastępca techniczny,
Trojanek Kazimierz – sekretarz,
Zawadka Jan – gospodarz.
Do komisji rewizyjnej powołano na przewodniczącego Osiak Stanisława, oraz członków Matysiak Józefa i Zawadkę Józefa.

Początki działalności straży były trudne, iż straż nie posiadała ani odpowiedniego sprzętu gaśniczego, umundurowania, zaplecza na prowadzenie szkolenia, zwłaszcza w okresie zimowym. W okresie powstania straży, typowa zabudowa wsi  to budynki drewniane, kryte strzechą, co powodowało bardzo częste  pożary, niszcząc bezpowrotnie dorobek całego życia gospodarzy. Najczęstsze powody pożarów to między innymi nieszczelne przewody kominowe, noclegi w stodołach i na strychach jak również brak opieki nad dziećmi. Dlatego w pierwszych latach działalności członkowie OSP kładli główny nacisk na profilaktykę oraz prowadzenie wśród mieszkańców akcji uświadamiającej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tworzono tzw. zespoły kontrolne składające się z członków straży których zadaniem było  przeprowadzenie  kontroli zabudowań pod względem przeciwpożarowym oraz edukacja mieszkańców. Jeszcze w roku 1956 przystąpiono do budowy remizy strażackiej, która przez długie lata, służyła  nie tylko do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego, ale tu również odbywały się zebrania wiejskie, zabawy taneczne, dożynki, wesela, była również zapleczem działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Aby poprawić stan wyposażenia straży w sprzęt przeciwpożarowy  pozyskiwano fundusze z organizowania zabaw, wynajmu sali, ze składek członków oraz dotacji państwowych.

Początkowo straż wyposażona była w podstawowy sprzęt pożarniczy jak motopompa M-800, drabina, węże pożarnicze, a środki komunikacji uzyskiwane były na „gorąco” od ludzi którzy byli w pobliżu, co niekiedy nie  budziło sympatii tych od których pożyczano konie i wozy. Tak było do roku 1960 r, kiedy to jednostka otrzymała samochód wojskowy marki „DODGE” firmy amerykańskiej wycofany z eksploatacji , który nie był w pełni dostosowany do wymogów straży. Samochód  ten wymagał dość częstych remontów, dlatego służył tylko do roku 1969 r. Kierowcą w tym okresie był – Bogusz Edward.  Następnie  zakupiono  wóz strażacki, a raczej przyczepę czterokołową przystosowaną do przewożenia strażaków i sprzętu przeciwpożarowego, a siłą pociągową były konie, a później ciągniki rolników – strażaków.
W ponad 50-letniej historii straży  w Zarządzie jednostki zasiadali: Trojanek Tadeusz, Trojanek Stefan, Bogusz Władysław, Trojanek Kazimierz, Zawadka Jan, Zaboglicki Stanisław, Zawadka Stefan, Zawadka Stanisław, Piętka Jan, Bogusz Edward, Kielak Józef, Badurek Seweryn, Gajewski Bronisław,  Brzyzek Bernard, Ponceleusz Zdzisław, Trojanek Marian, Zawadka Marek i Piłka Stanisław.
W skład komisji rewizyjnej wchodzili: Osiak Stanisław, Matysiak Józef Zawadka Józef, Trojanek Bartłomiej, Kałasa Stanisław, Trojanek Stefan, Zawadka Marian ,Trojanek Andrzej , Mariański Stanisław, Piętka Sylwester.

Liczebność straży wzrastała z roku na rok,  obecnie liczy  32 czynnych członków, gotowych na dźwięk syreny porzucić swoje zajęcia i uczestniczyć w akcji pożarniczej.

Na dzień dzisiejszy straż  jest skromne wyposażona, na swoim stanie posiada używany samochód  „ŻUK” – zakupiony 2003 r. z funduszy Urzędu Gminy podstawowy sprzęt przeciwpożarowy: motopompę, węże oraz umundurowanie. Obecnie kierowcą jest- druh – Piętka Sylwester. Na zebraniach strażackich często poruszanym problemem był remont remizy. Z czasem stwierdzono, ze istniejąca remiza nie jest wystarczająca. Podjęto została decyzja o budowie nowej . W roku 2002 z inicjatywy strażaków jak również w porozumieniu i uzgodnieniu z Urzędem Gminy postanowiono, że w Łukówcu będzie budowana remiza. Decyzja ta stała się bodźcem do działania. Po załatwieniu niezbędnych formalności jak uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i uzyskaniu zezwolenia w 2003 roku przystąpiono do budowy remizy. 

W 2004 roku wykopano wykopy i zalano fundamenty. Następnie wykonano części przyziemnie fundamentów. Przez cały czas budowy strażacy jak również mieszkańcy wsi brali czynny udział przy budowie remizy.

7 czerwca 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo pobudowanej remizy strażackiej.

W 2010 roku zakupiono używany średni samochód strażacki marki Scania 93M, rok produkcji 1991 o wartości 89 880,00 zł