OSP Kozłów
23 listopada 2021

OSP Kozłów

Adres: Kozłów 4, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Prezes – Ireneusz Błażejczyk

Wiceprezes – Krzysztof Kuśmierek

Naczelnik – Roman Mazek

Z-ca Naczelnika – Łukasz Szostak

Sekretarz – Jakub Mazek

Skarbnik – Radosław Czarnecki

Gospodarz – Adam Zawadzki

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Eryk Mazek

Członek – Zbigniew Mucha

Członek – Sylwester Zawadka

Historia OSP Kozłów:

OSP Kozłów powstała w 1956 roku z inicjatywy mieszkańców. W ostatnim czasie  na potrzeby jednostki została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń budynku a następnie modernizacja remizy.

Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. OSP Kozłów posiada przeszkolonych druhów oraz do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt.

Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit. W jednostce zrzeszonych jest 27 członków zwyczajnych.

 

Pierwszy budynek OSP
Budynek OSP obecnie
Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit