Informacja o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów

Urząd Gminy Parysów informuje, że od 1 stycznia 2021 r. segregacja odpadów jest obowiązkowa. Zgodnie z uchwałą nr XXVII/157/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 lutego 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie … Czytaj dalej Informacja o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów