OSP Parysów
7 stycznia 2019

OSP PARYSÓW    

Adres: ul. Sportowa 3, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Prezes – Stanisław Piętka
Wiceprezes-naczelnik – Robert Frelek
Wiceprezes – Piotr Getler
Z-ca Naczelnika – Zdzisław Szeląg
Sekretarz – Katarzyna Getler
Skarbnik – Andrzej Jagła
Gospodarz – Dariusz Anczarski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Henryk Jonakowski
Członek – Daniel Gąska
Członek – Mateusz Mucha

Historia OSP Parysów:

Ochotnicza Straż Pożarna w Parysowie powstała w 1897 roku, a powołali ją do życia ówcześni mieszkańcy Parysowa. Na czele komitetu organizacyjnego stanął ksiądz proboszcz Wachowicz, w skład komitetu weszli Józef Frelek i Jan Frelek. Pierwszym prezesem został Piotr Migdalski, sekretarzem Bernard Frelek, a gospodarzem Michał Czyż. Początki działalności straży były trudne, ponieważ straż nie posiadała odpowiedniego sprzętu gaśniczego, umundurowana ani zaplecza na przechowywanie pozostałego sprzętu. 

W późniejszym czasie zakupiono wóz strażacki przystosowany do przewozu sprzętu pożarniczego i strażaków, a siłą pociągową były konie. Pierwszy samochód OSP Parysów otrzymała w roku 1951, był to samochód DOGE z demobilu.

Dnia 8 października 1967 roku decyzją Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Parysowie nadano sztandar jednostce jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej obywateli.

Pierwszą strażnicą była drewniana szopa strażacka usytuowana w Parysowie przy ul. Garwolińskiej, która spłonęła w roku 1944 r., następnie siedzibę mieli przy
ul. Rynek. W roku 1982 rozpoczęto budowę strażnicy przy ul. Sportowej, która została oddano do użytku w 1984 r., i służy do chwili obecnej. W ostatnim czasie została wykonana elewacja budynku, instalacja odgromowa budynku, montaż ogrzewaczy oraz opaska z kostki brukowej przy budynku oraz wymiana dachu.

Decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 15 marca 1995 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu ratowniczo – gaśniczego, wówczas prezesem był Wojciech Całka.

W roku 1997 obchodziła 100-lecie powstania, z tej okazji otrzymała nowy sztandar, który został udekorowany najwyższym strażackim odznaczeniem „Złotym Znakiem Związku, oraz nowy bojowy samochód strażacki marki STAR 244, który został ufundowany przez władze samorządowe oraz przy pomocy ZG ZOSP RP. Z tej okazji na placu OSP postawiono obelisk upamiętniający tę doniosłą uroczystość.

23 lipca 2017 r. jednostka obchodziła  jubileusz 120-lecia swojej działalności, podczas którego została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP, za wieloletnią i ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz została uhonorowana Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz województwa mazowieckiego.

Jednostka posiada jeszcze średni samochód ratowniczo – gaśniczy VOLVO FL7 oraz samochód operacyjny Nissan Primera.

Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. OSP Parysów posiada przeszkolonych druhów oraz do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt. Jednostka OSP brała udział w działaniach ratowniczych między innymi w Kuźni Raciborskiej 1992 r., podczas powodzi w Garwolinie w 2001 r. i w 2005 r. W podziękowaniu za ofiarność i bohaterstwo w ratowaniu życia ludzi i mienia w trakcie powodzi w 2001 r. jednostka otrzymała podziękowania od ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W jednostce zrzeszonych jest 31 strażaków, w tym 5 aktywnie działające druhny.

Przed strażnicą usytuowany jest obelisk z napisem :

„ 1897 – 1997
W 100-LECIE POWSTANIA
STRAŻY POŻARNEJ W PARYSOWIE
SAMORZĄD I MIESZKAŃCY
PARYSÓW 24.VIII.1997 r. „

Skład osobowy OSP Parysów