OSP Parysów
7 stycznia 2019

OSP PARYSÓW    

Adres: ul. Sportowa 3, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

ANCZARSKI DARIUSZ – GOSPODARZ
JAGŁA ANDRZEJ – SKARBNIK
FRELEK ANDRZEJ – WICEPREZES
PIĘTKA STANISŁAW – PREZES
FRELEK ROBERT – WICEPREZES – NACZELNIK
SZELĄG ZDZISŁAW – Z-CA NACZELNIKA
SZELAG MIROSŁAW – CZŁONEK ZARZĄDU

Skład komisji rewizyjnej:

Henryk Jonakowski – przewodniczący
Przemysław Kacperski – członek
Andrzej Frelek s. Mariana – członek

Rok założenia – 1897
Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
Typ straży S – 4

Historia OSP Parysów

Ochotnicza Straż Pożarna w Parysowie powstała w 1897 roku, a powołali ją do życia ówcześni mieszkańcy Parysowa. Na czele komitetu organizacyjnego stanął ksiądz proboszcz Wachowicz, w skład komitetu weszli Józef Frelek i Jan Frelek. Później komitety zostają zastąpione Zarządami Straży, wybieranymi przez czynnych strażaków. Pierwszym prezesem został Piotr Migdalski, sekretarzem Bernard Frelek, a gospodarzem Michał Czyż.

Początki działalności straży były trudne, ponieważ straż nie posiadała odpowiedniego sprzętu gaśniczego, umundurowana ani zaplecza na przechowywanie pozostałego sprzętu. Typowa zabudowa w tym okresie wsi to budynki drewniane kryte strzechą, co powodowało bardzo częste pożary, niszcząc bezpowrotne dorobek życia gospodarzy. Najczęstsze powody pożarów w tym okresie to nieszczelne kominy oraz noclegi w stodole i na strychu. Początkowo wyposażenie straży było bardzo skromne: drabina, bosaki, beczko-wozy, węże a środki komunikacji pozyskiwane był „na gorąco” od ludzi którzy mieszkali w pobliżu. W późniejszym czasie zakupiono wóz strażacki przystosowany do przewozu sprzętu pożarniczego i strażaków, a siłą pociągową były konie. Pierwszy samochód OSP Parysów otrzymała w roku 1951, był to samochód DOGE z demobilu.

Pierwszą strażnicą była drewniana szopa strażacka usytuowana w Parysowie przy ul. Garwolińskiej (przy sadzawce) która spłonęła w roku 1944 r., później siedzie mieli przy ul. Rynek. W roku 1982 rozpoczęto budowę strażnicy przy ul. Sportowej, która stała się zapleczem działalności straży, została oddano do użytku w 1984 r., i służy do chwili obecnej.

W roku 1957 jednostka liczyła 19 członków czynnych i 18 członków wspierających. Dnia 8.10.1967 decyzją: „Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej obywateli.” W latach 80 jednostka zajmowała pierwsze miejsca w zawodach powiatowych i wojewódzkich.

W 2006 r. na IV Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych powiatu garwolińskiego organizowanych w Pilawie zajęła 5 miejsce na 13 jednostek OSP z terenu powiatu garwolińskiego. W roku 1994 jednostka została wyposażona system selektywnego alarmowania, a w roku 1995 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (decyzja Nr 36/13/KSRG z dnia 15.03.1995 r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-950 Warszawa ul. Domaniewska 36/38 nadbryg. Feliks Dela). W roku 1997 obchodziła 100-lecie powstania, z tej okazji otrzymała nowy sztandar, który został udekorowany najwyższym strażackim odznaczeniem „Złotym Znakiem Związku, oraz nowy bojowy samochód strażacki marki STAR 244, który został ufundowany przez władze samorządowe oraz przy pomocy ZG ZOSP RP.

Przed strażnicą usytuowany jest obelisk z napisem :

„ 1897 – 1997
W 100-LECIE POWSTANIA
STRAŻY POŻARNEJ W PARYSOWIE
SAMORZĄD I MIESZKAŃCY
PARYSÓW 24.VIII.1997 r. „

W latach ubiegłych OSP brała udział w działaniach ratowniczych między innymi w Kuźni Raciborskiej 1992 r., podczas powodzi w 2001 r. (za które otrzymali podziękowanie za ofiarność i braterstwo w ratowaniu życia ludzi i mienia w trakcie powodzi od ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Marek Biernacki) i w 2005 r. (otrzymali podziękowanie za udział w akcji przeciwpowodziowej i usuwaniu skutków powodzi w Garwolinie od Burmistrza Garwolina -Tadeusz Mikulski)