[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Projekty unijne

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Parysów partnerem projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu. ...

9 lutego 2024

EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY W PARYSOWIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął w roku 2023 program dotacyjny o nazwie „Ekologiczny Piknik Rodzinny”, który odbył się pod honorowym patronatem Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy. Złożony wniosek został...

6 czerwca 2023

Gmina Parysów otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2023 roku.

Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej zostało przyznane Gminie Parysów w celu dofinansowania wycieczek szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej, obejmujących klasy I-III oraz IV-VIII. Kwota...

5 czerwca 2023

Kolejne dofinansowanie na nowe inwestycje w Gminie Parysów

W dniu wczorajszym zostały podpisane umowy na inwestycje gminne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Gmina Parysów otrzymała łącznie 2 922 987 zł dofinansowania na realizację 6 zadań: – 2 000 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja...

25 maja 2023

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie...

23 grudnia 2022

Projekt Cyfrowa Gmina

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Parysów pozyskała grant w wysokości 124 290,00 zł. W ramach grantu samorząd planuje wdrożenie finansowych e-usług publicznych przez realizację następujących działań: zakup licencji i...

5 kwietnia 2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie...

18 sierpnia 2021

Informacja o zrealizowanej inwestycji w Woli Starogrodzkiej

Remont strażnicy OSP w Woli Starogrodzkiej został wsparty pomocą finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania wykonano wymianę dachu na budynku OSP. Prace obejmowały: wykonanie...

8 października 2020

Grant dla Gminy Parysów – zdalna Szkoła+

Gmina Parysów realizuje projekt dofinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu...

12 czerwca 2020

Grant dla Gminy Parysów – zdalna Szkoła

Gmina Parysów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektu jest zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną wykorzystane przez uczniów i nauczycieli...

21 kwietnia 2020
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!