ug@parysow.pl 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Projekty unijne

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie...

23 grudnia 2022

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3857/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1...

5 kwietnia 2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie...

18 sierpnia 2021

Informacja o zrealizowanej inwestycji w Woli Starogrodzkiej

Remont strażnicy OSP w Woli Starogrodzkiej został wsparty pomocą finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania wykonano wymianę dachu na budynku OSP. Prace obejmowały: wykonanie...

8 października 2020

Grant dla Gminy Parysów – zdalna Szkoła+

Gmina Parysów realizuje projekt dofinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu...

12 czerwca 2020

Grant dla Gminy Parysów – zdalna Szkoła

Gmina Parysów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektu jest zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną wykorzystane przez uczniów i nauczycieli...

21 kwietnia 2020

Azbest 2019 r.

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚiGW na utylizację azbestu na terenie Gminy Parysów w 2019 r. – II etap...

25 listopada 2019

Azbest 2019 r.

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚiGW na utylizację azbestu na terenie Gminy Parysów w 2019 r....

18 lipca 2019
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

E-mail

ug@parysow.pl

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!