ug@parysow.pl 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Projekt Cyfrowa Gmina
5 kwietnia 2022

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3857/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Projekt  skupia się głównie na wdrożeniu finansowych e-usług publicznych przez realizację następujących działań: zakup licencji i wdrożenie portalu podatkowego umożliwiającego mieszkańcom gminy logowanie się przez Internet przy wykorzystaniu uwierzytelnienia Profilem Zaufanym do portalu prezentującego stan rozliczeń podatków i opłat lokalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz w składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych podatkami i opłatami lokalnymi.

Powyższe zapewni możliwość elektronizacji najczęściej realizowanych przez mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy spraw finansowych w pełni zdalnie uruchamiając e-usługi publiczne na wysokim poziomie dojrzałości; usługi integracji portalu podatkowego dzięki czemu portal podatkowy będzie posiadał bieżące i aktualne dane dotyczące zobowiązań i  płatności mieszkańców gminy. 

Bezpośrednim wydatkiem związanym z wdrożeniem portalu podatkowego jest zakup bezpiecznego serwera fizycznego wraz z przełącznikiem sieciowym, który jako odrębny serwer fizyczny zostanie zlokalizowany w bezpiecznej strefie sieci, tzw. strefie DMZ. 

W ramach obszaru Cyberbezpieczeństwo przewidziano obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa

Wartość projektu: 124 290,00 zł

Dofinansowanie: 100%

Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina-PPGR” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

E-mail

ug@parysow.pl

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!