[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
23 grudnia 2022

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, w którym udział wzięła Gmina Parysów.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Podmiotami publicznymi mogącymi ubiegać się o dofinansowanie były jednostki samorządu terytorialnego: gminy i powiaty. Kwota dofinansowania na jedną placówkę nie mogła przekroczyć 20.000,00 zł.

Gmina Parysów złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 5 laptopów dla Klubu Seniora w Parysowie. W wyniku rozstrzygnięcia Gminie przyznana została dotacja celowa we wnioskowanej kwocie.

Przekazanie Gminie dotacji nastąpi na zasadach określonych w umowie o przekazanie wsparcia z Ministrem Cyfryzacji nr 2113/CRKC/22.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!