[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021
18 sierpnia 2021

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli wdrożyć realizację usług kierowanych do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Będzie również ograniczać skutki niepełnosprawności oraz stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i realizowania prawa do niezależnego życia.

Program będzie także przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy tez sportowych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

W ramach Programu zaplanowano:

a) udział 7 osób z niepełnosprawnościami wymagających wysokiego poziomu wsparcia wśród których jest 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 5 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

b) zatrudnienie 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej;

c) 1800 godzin usług asystenta : dla 7 osób z niepełnosprawnościami , w tym 240 godzin dla niepełnosprawnych dzieci i 1560 godzin dla niepełnosprawnych dorosłych.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.  przez Jednostkę Organizacyjną Gminy Parysów– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie.

Całkowita wartość Programu: 72 778,40 zł.

Dofinansowanie: 72 778,40 zł.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!