Dane przestrzenne
27 czerwca 2022

Uchwała nr LIII/331/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 367, 369, 370, 371/1, 371/3, 371/4, 372/3, 372/4 i 373 w obrębie geodezyjnym Stodzew w gminie Parysów 

Uchwała nr LIII/331/2023

Załącznik nr 4.XML


UCHWAŁA NR LI/320/2023RADY GMINY PARYSÓWZ DNIA 28 MARCA 2023 R. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów

SUiKZP_Parysow

SUiKZP_Parysow_ZAŁ.2_geotiff

SUiKZP_Parysow_ZAŁ.2_legenda

SUiKZP_Parysow_ZAŁ.3_geotiff

SUiKZP_Parysow_ZAŁ.3_legenda

SUiKZP_Parysow_ZAŁ.4_geotiff

SUiKZP_Parysow_ZAŁ.4_legenda

Uchwala_XLII_264_2022

Uchwala_XXIII_115_2016

UCHWAŁA NR XLII/265/2022 RADY GMINY PARYSÓW z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 367, 369, 370, 371/1, 371/3, 371/4, 372/3, 372/4 i 373 w obrębie geodezyjnym Stodzew w gminie Parysów

Uchwala_XLII.265.2022.pdf

Uchwala_LIII.331.2023_rysunek.tif

Uchwala_LIII.331.2023_legenda-scaled.jpg