[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Zasady korzystania z boiska trawiastego i Orlika w okresie epidemii
20 maja 2020

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Parysów, od dnia 18 maja 2020 roku określa się na czas trwania epidemii zasady korzystania z boiska sportowego przy ul. Sportowej w Parysowie i kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Książęcej w Parysowie.

Korzystający z obiektów sportowych obowiązani są do przestrzegania zasad określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz respektowania poleceń osób nadzorujących korzystanie z boisk sportowych.

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH

NA TERENIE GMINY PARYSÓW

I. Boisko sportowe w Parysowie ul. Sportowa

1. Na obiekcie dostępne będzie boisko główne do piłki nożnej.

2. Od 18 maja na boisku może przebywać 22 osoby plus czterech trenerów z wyłączeniem ich obsługi.

3. Dopuszczany jest podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części. W razie podzielenia boiska na dwie części, na każdej połowie limit trenujących będzie wynosił 16 oraz trzech trenerów z wyłączeniem ich obsługi. Musi powstać wtedy też pięciometrowa strefa buforowa.

4. Boisko sportowe dostępne wyłącznie dla klubów sportowych.

5. Z boiska sportowego można korzystać wyłącznie w celu odbycia treningów.

6. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

7. Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego lub korzystać z sprzętu ogólnodostępnego, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.

8. Zabrania się osobom korzystającym z obiektu możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).

9. Pomiędzy wychodzącymi i wchodzącymi grupami musi zostać zachowany 15 minutowy odstęp lub w inny sposób ograniczy się kontakt pomiędzy grupami korzystających.

10. Korzystający z boisk nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp. Zasada ta dotyczy tylko samego obiektu. Obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt.

11. Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności.

II. Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Parysowie ul. Książęca

1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zgłoszenia się u animatora.

2. Od 18 maja obowiązujący limit uczestników na każdym boisku wynosi 14 osób plus dwóch trenerów. Limit dotyczy osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. W przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

3. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

4. Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego lub korzystać z sprzętu ogólnodostępnego, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.

5. Zabrania się osobom korzystającym z obiektu możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).

6. Pomiędzy wychodzącymi i wchodzącymi grupami musi zostać zachowany 15 minutowy odstęp lub w inny sposób ograniczy się kontakt pomiędzy grupami korzystających.

7. Korzystający z boisk nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp. Zasada ta dotyczy tylko samego obiektu. Obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt.

8. Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!