[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie
21 marca 2022

19 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie. Wydarzenie rozpoczęto minutą ciszy za zmarłych strażaków jednostki, strażaków w Polsce i na całym świecie.

Zebranie otworzył Prezes Stanisław Piętka, który powitał zaproszonych gości: Wójta Gminy Panią Bożenę Kwiatkowską, Zastępcę Wójta Bogumiłę Nowosielską, Komendanta Gminnego Marka Bogusza, Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP RP Ireneusza Błażejczyka, Zastępcę Komendanta Artura Woźniaka i przybyłych druhów.

Następnie przedstawił porządek zebrania. Na przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława Piętkę zaś na protokólanta Katarzynę Getler. Po odczytaniu sprawozdania z działalności przez Wiceprezesa-Naczelnika Roberta Frelka, sprawozdania finansowego przez Skarbnika Andrzeja Jagłę, sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Henryka Jonakowskiego i po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2022 zarząd otrzymał absolutorium. Jednogłośnie przyjęty został również plan pracy oraz plan finansowy na bieżący rok.

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu gościom i druhom. Głos zabrała Pani Wójt Bożena Kwiatkowska, dziękując strażakom za to, że potrafili podzielić się swoim sprzętem ze strażakami z Ukrainy. W tym miejscu podziękowała druhowi Andrzejowi Frelkowi i Zdzisławowi Szelągowi za szybko przeprowadzoną akcję zbiórki sprzętu i przekazanie go do PSP w Garwolinie. Następnie przekazała informację o planowanych wydatkach na 2022 rok z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki. Wspomniała o złożonym wniosku na remonty strażnic z terenu gminy w tym i na remont dotyczący jednostki.

Komendant Gminny Marek Bogusz wspomniał o wniosku, który został złożony za pośrednictwem Urzędu Gminy na zakup 2 kompletów odzieży ochronnej dla jednostki w skład którego wchodzą hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne. Poruszył tematy szkoleń, badań lekarskich, szkoleń BHP i odznaczeń, które zostaną wręczone podczas uroczystości 8 maja w Stodzewiu.
Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP Ireneusz Błażejczyk podziękował w imieniu Zarządu druhom za dbałość o sprzęt zdarzeń oraz za zaangażowanie strażaków w akcjach ratowniczych.

Zastępca Wójta Bogumiła Nowosielska korzystając z okazji podziękowała na ręce Prezesa Stanisława Piętki za perfekcyjne zorganizowanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Prezes i Wiceprezes-Naczelnik Zarządu OSP Parysów w imieniu strażaków na ręce Marka Bogusza przekazali 500 zł na sztandar dla jednostki OSP Stodzew.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!