[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Szanowni Państwo!
1 czerwca 2022

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Parysów Raport o stanie Gminy Parysów za 2021 rok. Raport  obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz  uchwał  Rady Gminy.

W dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 podczas sesji Rady Gminy Parysów zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Osoby pragnące uczestniczyć w debacie nad raportem, składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, Przewodniczącemu  Rady Gminy Parysów pisemne zgłoszenie uczestnictwa w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Parysów ( Sekretariat Urzędu Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Materiały:

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!