[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Roczny Program Współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi
19 października 2023

Wójt Gminy Parysów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Parysów. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.”, zamieszczonego na stronie BIP https://parysow.biuletyn.net w zakładce organizacje Ogłoszenia i informacje/Organizacje pozarządowe oraz stronie parysow.pl 

Program ten określa zakres, zasady i formy współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia wspieranie realizacji zadań publicznych. W ramach konsultacji zapraszam do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji na formularzu uwag, stanowiącym załącznik do Programu. Opinie i uwagi należy składać w terminie od 19 października do 8 listopada 2023 r.:

  • osobiście w godzinach: 7.00 – 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Parysowie przy ul. Kościuszki 28, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28 08-441 Parysów, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
  • drogą elektroniczną na adres email: [email protected].
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!