[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE
22 października 2021

Od 1 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Parysowie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Urzędu.

„Czyste Powietrze” to program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Parysów.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

– Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
– Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
– Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
– Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
– Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej, następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
– Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje z pracownikiem punktu będą możliwe w czwartki i piątki, w godzinach 8:30 – 13:30.

Konsultacje będą prowadzone osobiście w Urzędzie Gminy w Parysowie, pokój nr 1 (piętro) lub telefonicznie, pod numerem 25 6855319. Kontakt mailowy: [email protected].

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta
  2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  •  1 563,60  zł – w gospodarstwie wieloosobowym  (od 1.07.2021 r.)
  •  2 189,04 zł – w gospodarstwie jednoosobowym (od 1.07.2021 r.)

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższoną kwotę dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Parysów powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie.

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego
– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
– numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )
– numer działki
– przybliżony rok budowy domu/ wystąpienia o pozwolenie na budowę
– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
– wartość dochodu/rodzaj PIT
– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
– w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;
– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury;
– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja);
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajduje się na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!