[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Ogłoszenie o konsultacjach
28 października 2021

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Przedmiot konsultacji:

Roczny program współpracy Gminy Parysów w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin rozpoczęcia konsultacji:

3 listopada 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji:

15 listopada 2021 r. – godz. 9:00

Formy konsultacji:

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Parysów w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Parysowie.

Opinie i uwagi można składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta o rozpoczęciu konsultacji w formie:

  • pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Parysów bądź na adres: Urząd Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów;
  • elektronicznej na adres: [email protected]

Uprawnieni do udziału w konsultacjach:

Organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Parysów.

 

Wójt Gminy Parysów

/-/ Bożena Kwiatkowska

W załączeniu:

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!