[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
KONSULTACJE W SPRAWIE OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU
7 stycznia 2019

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 310).  W związku z powyższym Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy nowych uchwał określających:

1) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Parysów, tj. odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa; powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18%.

2) zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

3) wprowadzenie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych (sklepach) między godz. 22.00 a 6.00.

4) wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym miejsc publicznych na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu,

Zapraszając do konsultacji proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania.

ANKIETA

Odpowiedzi, opinie i wnioski dotyczące sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Parysów można składać w siedzibie Urzędu Gminy Parysów lub wysłać pocztą na powyższy adres oraz w formie elektronicznej na adres e-mail:[email protected]  w terminie do 3 lipca 2018 r.

Do pobrania

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych dla terenu gminy Parysów dot. nowych regulacji prawnych odnośnie sprzedaży  alkoholu

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!