[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP CHOINY ZA 2022 ROK – 28 STYCZNIA 2023
3 lutego 2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Choinach odbyła swoje zebranie sprawozdawcze w dniu 28 stycznia 2023 roku. Poprowadził je Wiceprezes – Naczelnik Zarządu – Druh Wojciech Łubian. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście: Pani Bożena Kwiatkowska – Wójt Gminy Parysów, Pani Bogumiła Nowosielska Zastępca Wójta, dh Marek Bogusz Komendant Gminny, Radni Gminy Pani Agnieszka Boruta i Pan Janusz Belkiewicz.

Po wyborze przewodniczącego zebrania – dh Wojciecha Łubiana, protokolanta – dh Marcina Belkiewicza i Komisji Skarg i Wniosków w składzie: dh Adam Lis, dh Janusz Jałocha, dh Jarosław Wilczek oraz przyjęciu porządku obrad, zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiono propozycje planów pracy na 2023 rok i planu finansowego.

Jednostka zrzesza 34 strażaków czynnych i 11 wspierających. W roku 2022 wyjeżdżała 4 razy w tym 2 razy do pożaru i 2 razy – miejscowe zagrożenie. W ubiegłym roku dzięki Wójtowi Gminy oraz Radnym Gminy Parysów jednostka otrzymała nowy samochód specjalny pożarniczy – IVECO EUROCARGO.

Następnie przegłosowano absolutorium dla Zarządu. W związku z 3 rezygnacjami w składzie zarządu, został wybrany nowy Zarząd, w skład którego wchodzą:

Prezes Marcin Belkiewicz, Wiceprezes – Adam Trzeciak, Wiceprezes-Naczelnik Wojciech Łubian, Zastępca Naczelnika Kamil Anczarski, Sekretarz-Gospodarz Rafał Foryś, Skarbnik Adam Lis.

Wójt Gminy Parysów Bożena Kwiatkowska podziękowała jednostce z Choin za akcje ratownicze, gotowość operacyjno-bojową, współpracę i zaangażowanie zwłaszcza w prace społeczne i gospodarcze na terenie gminy. Pani Wójt przedstawiła ogólne wydatki na funkcjonowanie straży na terenie gminy Parysów oraz plany finansowe na bieżący rok. Wspomniała o otrzymanych środkach finansowych na modernizację świetlico-remiz wraz z ich otoczeniem z Rządowego Programu „ Polski Ład” oraz o wnioskach, które będą składane do Urzędu Marszałkowskiego. Radny Janusz Belkiewicz przedstawił szczegółowy zakres robót jaki zostanie wykonany w budynku strażnicy. Następnie głos zabrał Komendant Gminny Marek Bogusz, który złożył gratulacje dla Zarządu za wyniki oraz za jednogłośnie udzielone absolutorium. Podziękował za zaangażowanie nie tylko w akcjach ale też pogratulował dobrych zakupów. Przekazał informacje o szkoleniach, a na zakończenie w imieniu Prezesa Oddziału Gminnego pogratulował jednostce za zaangażowanie i działania na rzecz mieszkańców.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zamknął obrady.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!