[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Zawiadomienie
7 stycznia 2019

Zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 130915W na terenie Gminy Parysów, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 336 i 337 obręb ewidencyjny Żabieniec.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Parysowie, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu (od 07:00 do 15:00). Po terminie tym zostanie wydana decyzja rozstrzygająca sprawę.

Zgodnie z art 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższą informację umieszcza się na:

  1. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Parysowie;
  2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Parysowie (www.parysow.pl);
  3. Na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Żabieniec.
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!