[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Zawiadomienie
7 stycznia 2019

Na podstawie art. 21 pkt. 4, 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) Wójt Gminy Parysów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, które znajdują się na terenie Gminy Parysów.

Z projektami planów urządzania lasów można zapoznać się w dniach:

od 24 lipca 2018 r. do 24 września 2018 r.

w Urzędzie Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, pokój nr 9 w godzinach od 7:00 do 15:00.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów. Zastrzeżenia i wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, nazwy obrębu i numeru działki, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie:

od 24 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

Informuję ponadto, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasów opracowane zostały na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie.

Ww. plany obowiązywać będą w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r.

Uproszczone plany urządzenia lasów będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!