Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP
7 stycznia 2019

1. Prezes – Kazimierz Sionek

2.Wiceprezes – Mieczysław Oskroba

3.Wiceprezes – Ireneusz Błażejczyk

4.Komendant Gminny – Marek Bogusz

5.Sekretarz – Stanisław Barbarczyk

6.Skarbnik – Andrzej Frelek s. Jana

7.Członek Prezydium – Zdzisław Matosek

8.Członek Zarządu –Sławomir Zając

9. Członek Zarządu – Artur Woźniak

10.Członek Zarządu – Roman Piłka

11.Członek Zarządu – Konrad Dziugieł

12.Członek Zarządu  – Dariusz Pietrasik

13.Członek Zarządu – Marcin Metera

14.Członek Zarządu – Andrzej Jagła

15.Członek Zarządu  – Stanisław Piętka

16.Członek Zarządu – Stanisław Trojanek

17.Członek Zarządu – Krzysztof Kuśmierczyk