Wykonanie budżetu
22 lutego 2019

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Parysów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Parysów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2016, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015

Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Parysów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Parysów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2013, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013

Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Parysów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2012, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012

Zalacznik1 Zalacznik10 Zalacznik9 Zalacznik8 Zalacznik7 Zalacznik6 Zalacznik5 Zalacznik4 Zalacznik3 Zalacznik2

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Parysów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011

Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010