[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany – 254/1 w Parysowie
7 lipca 2022

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany.

 

Lp.

Położenie

Nr działki

Powierzchnia działki

KW

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP

Wartość rynkowa

1.

Parysów

254/1

0,05 ha

48490/8

Grunty przyległe do parkingu przed strażnicą OSP Parysów

 

Zamiana za działkę o nr ew.  214/1, położoną w miejscowości Parysów (zgodnie z Uchwałą Nr XLII/268/2022 Rady Gminy Parysów z dnia 9 czerwca 2022 r.)

Nieruchomość położona jest na terenach usług.

17 410,00 zł 

(słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dziesięć 00/100 

złotych)

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 07.07.2022 r. do 28.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Parysowie. Informacja o wywieszeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Parysów:  https://parysow.biuletyn.net/ ; https://parysow.pl/.

          – Informacje o zamieszczonej w wykazie działce można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Parysów – pokój nr 9, tel. (25) 685 53 19.

            Wójt Gminy informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia warunki:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upływa z dniem  18.08.2022 r.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 07.07.2022 r. do 28.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Parysowie. Informacja o wywieszeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Parysów: https://parysow.pl/, https://parysow.biuletyn.net/

 

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!