[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Parysów
9 czerwca 2023

Radni Gminy Parysów udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Pani Wójt Bożenie Kwiatkowskiej podczas Sesji Rady Gminy Parysów, która odbyła się 7 czerwca 2023 roku. Uchwała dotycząca wykonania budżetu za rok 2022 została jednogłośnie przyjęta przez 15 obecnych radnych, którzy wyrazili swoje poparcie. Zarówno Komisja Rewizyjna Rady Gminy, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wydały pozytywne opinie w sprawie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Parysów, Pan Marek Bogusz, oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani Katarzyna Szeląg, złożyli gratulacje w imieniu radnych. Sołtysi również przyłączyli się do życzeń.

Wójt Gminy Parysów podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowej realizacji budżetu za rok 2022. W swoim przemówieniu podkreśliła, że otrzymanie absolutorium jest wynikiem wspólnej pracy wielu osób. Wyraziła słowa uznania wobec radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy Parysów.

W świetle prawa, wotum zaufania jest specjalną uchwałą Rady Gminy, która wyraża zaufanie do działalności wójta i aprobuje jego bieżącą pracę. Natomiast udzielenie absolutorium stanowi potwierdzenie przez Radę Gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet Gminy, czyli wydatkował publiczne pieniądze zgodnie z prawem. Absolutorium stanowi rodzaj kontroli Rady Gminy nad działalnością wójta w zakresie wykonania budżetu i jest ostateczną oceną jego pracy.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!