[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Wójt Gminy Parysów Bożena Kwiatkowska z absolutorium i wotum zaufania
10 czerwca 2022

Na sesji w dniu 09.06.2022 r. Rada Gminy Parysów udzieliła Wójtowi Gminy Parysów Bożenie Kwiatkowskiej wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.

Przed przystąpieniem do udzielenia absolutorium,  radni wzięli udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Parysów za 2021 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy.

Radni udzielili Wójtowi Gminy Parysów wotum zaufania.

Jednogłośnie również podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Parysów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W swoim wystąpieniu Pani Wójt podziękowała radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za dobrą współpracę.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!