[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Wola Starogrodzka z dnia 02.04.2022 r.
6 kwietnia 2022

W dniu 2 kwietnia 2022 r., w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Starogrodzkiej miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Wola Starogrodzka.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Starogrodzkiej Przemysław Bogusz, który powitał przybyłych gości: Panią Marszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską, Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Parysowie Pana Kazimierza Sionka, Komendanta Gminnego OSP Pana Marka Bogusza, Zastępcę Wójta Gminy Parysów Panią Bogumiłę Nowosielską, Radną Gminy Parysów Panią Iwonę Wojdę, Radnego Gminy Parysów Pana Adama Zawadkę, Sołtysa wsi Wola Starogrodzka Panią Annę Sadowską, Druhny i Druhów z OSP Wola Starogrodzka.

Następnie w imieniu druhów złożył podziękowania Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej za przekazany sprzęt strażacki – motopompę, sprzęt, który w znacznym stopniu przyczyni się do lepszego funkcjonowania jednostki. Prezes i Naczelnik w podziękowaniu wręczyli Pani Marszałek bukiet kwiatów.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Mateusza Belkiewicza Naczelnika, na protokólanta wybrano Arkadiusza Woźniaka.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Naczelnik Zarządu Mateusz Belkiewicz. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 przedstawił Skarbnik OSP Wola Starogrodzka Wojciech Zawadka.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Członek Komisji Michał Foryś.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Wola Starogrodzka.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska w swoim przemówieniu podkreśliła, że przy wielu sytuacjach kryzysowych, jedną z pierwszych wezwanych służb jest Straż Pożarna. Dlatego każda forma wsparcia udzielana strażakom, ma służyć poprawie warunków ich pracy, a także zwiększać bezpieczeństwo zarówno ich, jak i tych, którym niosą pomoc. Samorząd Województwa docenia Wasz trud i zaangażowanie, dlatego też władze Mazowsza postanowiły przekazać do dyspozycji ochotników z OSP Wola Starogrodzka nowoczesną motopompę, która będzie przydatna w wielu przypadkach. 

Prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP RP w Parysowie  Kazimierz Sionek poinformował o porozumieniu  współpracy zawartym pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych dotyczącym realizacji akcji 100 drzew na 100.Lecie Związku OSP RP. OSP Wola Starogrodzka włączy się w ten jubileuszowy projekt #100drzewNa100lat. Wspomniał o składaniu wniosków o dodatek specjalny dla strażaków w wieku emerytalnym. Podziękował druhom za bardzo dobrą współpracę, aktywność i udział w akcjach ratowniczych.

Komendant Gminny Marek Bogusz w imieniu Pani Wójt podziękował za dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Wspomniał o złożonych wnioskach do Urzędu Marszałkowskiego oraz o podziale środków przez Zarząd Gminny OSP w Parysowie. Podziękował jednostce za przekazany sprzęt strażacki na rzecz strażaków z Ukrainy, który został przekazany do PSP w Garwolinie.  Przekazał informację o planowanych wydatkach bieżących na utrzymanie strażnic OSP na rok 2022 oraz o złożonym wniosku z Rządowego Programu „Polski Ład” na remont strażnic na terenie gminy w łącznej kwocie 3 mln zł w tym na remont domu strażaka w Woli Starogrodzkiej 110 tyś. zł brutto.

Pani Bogumiła Nowosielska Zastępca Wójta, w imieniu Wójt Bożeny Kwiatkowskiej podziękowała Pani Marszałek za owocną współpracę pomiędzy Gminą Parysów a Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Podziękowała strażakom za dotychczasową pracę, za udział w uroczystościach gminnych oraz pogratulowała zarządowi otrzymania absolutorium i życzyła dalszych sukcesów.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!