[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka
11 maja 2022

W niedzielę 8 maja 2022 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się przejściem pododdziałów do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji wszystkich strażaków. Następnie nastąpiło nadanie i poświęcenie sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew. Poświęcenia sztandaru dokonał Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf, po czym Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego druhna Albina Łubian odczytała akt nadania. Akt nadania odebrał Prezes OSP Stodzew druh Łukasz Matosek. Następnie dokonano przekazania sztandaru. Sztandar z rąk przewodniczącego komitetu fundacji Pana Marka Bogusza i Pani Moniki Woźniak sołtysa wsi Stodzew odebrała Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druhna Albina Łubian, po czym przekazała go Prezesowi OSP Stodzew. Po przekazaniu poczet sztandarowy dokonał prezentacji. Następnie Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP zabrał głos, składając gratulacje z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew.

Po mszy na Rynku w Parysowie Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf poświęcił poczty sztandarowe, strażaków oraz samochody strażackie. Po poświęceniu dowódca uroczystości druh Mieczysław Oskroba złożył meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, druhnie Albinie Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego. Następnie w takt Hymnu Państwowego wykonanego przez orkiestrę dętą z Borowia poczet flagowy wciągnął biało czerwoną flagę na maszt. Po podniesieniu flagi odbyła się defilada wokół kościoła.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była przy domu strażaka OSP Stodzew. Z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości jubileuszu 60-lecia działalności wspominamy tych, którzy przyczynili się do utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, tych, którzy przez wiele lat służyli w jej szeregach, niosąc pomoc i ratunek, a którzy odeszli już na wieczną służbę, minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Następnie powitano przybyłych gości. Swoją obecnością na jubileuszu 60-lecia OSP Stodzew zaszczycili Pani Maria Koc Marszałek Senatu RP, Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Górski Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Stopa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach, Pan Krzysztof Żochowski Radny Województwa Mazowieckiego, Ksiądz Kazimierz Momont Kapelan Straży Pożarnej, Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf Proboszcz Parafii Parysów, Ksiądz Wikariusz Piotr Łyczewski, druhna Albina Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Krzysztof Tuszowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Kazimierz Sionek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, który jest Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Parysowie, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Pan Marek Bogusz Przewodniczący Rady Gminy Parysów wraz z radnymi, Pani Bogumiła Nowosielska Zastępca Wójta Gminy Parysów, Pani Elżbieta Woźniak-Sionek asystentka Pani Poseł Teresy Wargockiej, druh Ireneusz Błażejczyk Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, druh Przemysław Bogusz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, druh Marek Bogusz Komendant Gminny Związku OSP w Parysowie, druh Artur Woźniak Zastępca Komendanta Gminnego Związku OSP w Parysowie, Pani Monika Woźniak Sołtys wsi Stodzew wraz z radą sołecką, orkiestra dęta z Borowia pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, poczty sztandarowe oraz członkowie OSP Choiny, Kozłów, Wola Starogrodzka, Starowola, Łukówiec, Parysów, Borowie, Głosków, Starogród, rodziny strażaków, mieszkańcy wsi Stodzew oraz Gminy Parysów.

Następnie w imieniu wszystkich druhów OSP Stodzew dokonano podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do posiadania sztandaru przez jednostkę.

Fundatorami sztandaru OSP Stodzew głównie byli mieszkańcy wsi Stodzew oraz Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Rada Gminy Parysów, OSP Starowola, OSP Parysów, OSP Choiny, OSP Łukówiec, OSP Wola Starogrodzka, OSP Kozłów, P.H.U. TRANS-SYP Adam Zawadka, Pan Zdzisław Matosek Naczelnik OSP w latach 1992-2021, Kazimierz i Anna Woźniak, Kazimierz i Elżbieta Sionek, Marek i Iwona Bogusz, Krzysztof Bogusz, Michał i Paulina Matosek, Paweł i Anna Mazek, Artur i Ewelina Wiącek, Łukasz i Magdalena Matosek, Ryszard Całka, Janusz i Monika Woźniak, Wojciech i Anna Bogusz. Fundatorzy zostali uhonorowani pamiątkowymi gwoździami, które zostały umieszczone na drzewcu sztandaru.

Pani Elżbieta Woźniak-Sionek przedstawiła rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, która prowadzi kronikę jednostki od wielu lat. Po odczytaniu kroniki nastąpiło uhonorowanie strażaków odznaczeniami.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Janusz Bogusz, druh Ryszard Całka, druh Henryk Matosek, druh Zdzisław Matosek, druh Wacław Wiącek, druh Stanisław Trojanek. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Krzysztof Bogusz, druh Łukasz Matosek, druh Artur Wiącek, druh Marek Bogusz, druh Mariusz Szostak. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Michał Matosek, druh Kazimierz Woźniak, druh Tomasz Woźniak. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druh Mirosław Kot, druh Ireneusz Belka, druh Artur Chabrowski, druh Dariusz Piłka, druh Krystian Kot, druh Mateusz Belkiewicz, druh Daniel Woźniak, druh Arkadiusz Woźniak, druh Wojciech Zawadka, druh Michał Foryś. Odznakę za wysługę lat otrzymali: za 60 lat druh Jerzy Chabrowski, druh Władysław Szyszkowski, za 50 lat druh Eugeniusz Całka, druh Marian Król, druh Henryk Matosek, druh Józef Piętka, druh Wiktor Tobiasz, druh Wacław Wiącek, za 45 lat druh Janusz Bogusz, druh Jan Gajowniczek, druh Ryszard Całka, druh Zdzisław Matosek, druh Tadeusz Wiącek, druh Zdzisław Zając, za 25 lat druh Marek Bogusz, druh Kazimierz Woźniak, za 20 lat druh Krzysztof Bogusz, druh Łukasz Matosek, druh Artur Wiącek, druh Mariusz Szostak, za 15 lat druh Tomasz Woźniak, za 10 lat druh Ireneusz Belka, druh Mirosław Kot, druh Michał Matosek.

Z okazji jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia” za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił również najbardziej zasłużonych członków jednostki, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Wyróżnienia otrzymali druh Waldemar Belka, druh Zdzisław Matosek, druh Marek Bogusz, druh Ryszard Całka, druh Jan Wiącek druh Tadeusz Wiącek, druh Eugeniusz Całka, druh Jerzy Chabrowski, druh Janusz Bogusz. Medal oraz wyróżnienia wręczył Pan Dariusz Stopa Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach oraz Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów.

Następnie nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali druhna Albina Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Pani Maria Koc Marszałek Senatu RP, Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Górski Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Woźniak Sionek, która odczytała list skierowany przez Pana Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Pan Krzysztof Żochowski Radny Województwa Mazowieckiego, Pan Dariusz Stopa Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Kazimierz Sionek Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, który odczytał list skierowany przez Pana Krzysztofa Tchórzewskiego Posła na Sejm RP, Pan Krzysztof Tuszowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Wszyscy przedmówcy skierowali do strażaków ciepłe słowa oraz na ręce druha Łukasza Matoska Prezesa OSP wręczyli upominki.

W podziękowaniu za wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie dla jednostek OSP oraz za docenianie pracy strażaków ochotników zostały wręczone pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie głos zabrał druh Łukasz Matosek Prezes OSP Stodzew, dziękując wszystkim za przybycie i zaprosił do dalszego wspólnego świętowania.

Meldunek o zakończeniu uroczystości przez Dowódcę Uroczystości druha Mieczysława Oskrobę przyjęła druhna Albina Łubian Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość prowadzili Wiktoria Piłka i Eryk Biernacki.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!