[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Uroczystość 125-lecia OSP w Parysowie
17 lipca 2023

W dniu 9 lipca 2023 roku odbyła się uroczystość z okazji 125-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem uformowanych pododdziałów straży pożarnych prowadzonych przez orkiestrę dętą z Borowia pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP. Mszę świętą w intencji strażaków odprawił Ks. Kanonik Włodzimierz Tendorf, Proboszcz Parafii, zaś kazanie wygłosił  kapelan powiatowy strażaków w powiecie garwolińskim, Ks. Leszek Dąbrowski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w kościele. Nastąpiło przywitanie zaproszonych gości, pocztów sztandarowych i członków OSP. Następnie druhna Marta Drewnik przedstawiła rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie. Później odbyły się przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali: Pani Bożena Kwiatkowska – Wójt Gminy Parysów, Pani Maria Koc –  Senator RP, Pani Iwona Kurowska – Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Sawicki – Poseł na Sejm RP oraz Pani Elżbieta Woźniak-Sionek – asystentka Poseł na Sejm RP Teresy Wargockiej, która odczytała list gratulacyjny od Pani Poseł. Ponadto przemawiali: Pan Dariusz Stopa –  Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Pani Albina Łubian –  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Pan Kazimierz Sionek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Parysowie, który odczytał także listy gratulacyjne skierowane do strażaków: od Pana Ministra Henryka Kowalczyka oraz od Starosty Powiatu Garwolińskiego Pana Mirosława Walickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Waldemara Trzaskowskiego. Następnie zabrał głos mł. bryg. Tomasz Biernacki, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Na zakończenie druhna Sylwia Kacperska odczytała list od Pana Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Spotkanie ze strażakami stanowiło doskonałą okazję, aby podziękować wszystkim druhnom i druhom za ich służbę i poświęcenie. Wszyscy skierowali ciepłe słowa do strażaków i wręczyli im upominki.

Podczas jubileuszowych uroczystości druhom z Parysowa towarzyszyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP z powiatu garwolińskiego. Po przemówieniach pododdziały straży pożarnych oraz zaproszeni goście udali się na rynek na dalsze obchody uroczystości. Dowódca uroczystości, druh Mieczysław Oskroba, złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości z okazji 125-lecia jednostki. Meldunek przyjęła druhna Albina Łubian, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Po meldunku nastąpił przegląd pododdziałów. W celu nadania odpowiedniej rangi uroczystości, podniesiono flagę państwową na maszt.

Poczet flagowy stanowili:

Dowódca pocztu: druh Damian Anczarski

Asysta: druh Mateusz Frelek

Flagowy: druh Przemysław Kacperski

 

Jubileusz 125-lecia OSP w Parysowie był okazją do uhonorowania medalami o odznaczeniami zasłużonych druhów.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego nadało uchwałą Medale za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczeni zostali:

  • Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: druh Andrzej Bachański,
  • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: druhna Bożena Kwiatkowska, druh Przemysław Kacperski, druh Mirosław Szeląg,
  • Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: druhna Sylwia Kacperska, druh Mateusz Frelek, druh Mateusz Mucha, druh Karol Frelek, druh Artur Woźniak.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie nadało uchwałą odznakę „Strażak Wzorowy”. Odznaki otrzymali: druh Robert Trojanek, druh Szymon Domarecki, druh Tomasz Zawadka, druh Stanisław Piłka, druh Adrian Baranowski, druh Mateusz Brzyżek.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Parysowie nadało uchwałą odznaki za wysługę lat. Odznaczeni zostali:

  • za wysługę 50 lat: druh Andrzej Jagła,
  • za wysługę 40 lat: druh Stanisław Piętka,
  • za wysługę 35 lat: druhna Maria Frelek, druh Dariusz Anczarski, druh Robert Frelek, druh Kazimierz Sionek,
  • za wysługę 20 lat: druh Mirosław Szeląg,
  • za wysługę 15 lat: druh Przemysław Kacperski, druh Andrzej Bachański,
  • za wysługę 10 lat: druh Mateusz Frelek, druh Damian Anczarski, druh Karol Getler, druh Karol Frelek, druh Mateusz Mucha.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił dyplomem uznania jednostkę OSP w Parysowie oraz jej najbardziej zasłużonych druhów. Wyróżnienia otrzymali: druh Wojciech Całka, druh Andrzej Jagła, druh Andrzej Frelek s. Jana, druh Andrzej Frelek s. Mariana, druh Henryk Jonakowski, druh Stanisław Piętka, druh Robert Frelek, druh Zdzisław Szeląg, druh Dariusz Anczarski, druh Mieczysław Oskroba.

Po wręczeniu medali i odznaczeń dowódca uroczystości, druh Mieczysław Oskroba, złożył meldunek o zakończeniu uroczystości i gotowości pododdziałów do defilady. Meldunek przyjęła druhna Albina Łubian, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów do strażnicy OSP w Parysowie. Uroczystości prowadziła Katarzyna Getler.

Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie na czele z Prezesem druhem Stanisławem Piętką, jeszcze raz gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy wielu sukcesów, które będą osobistą satysfakcją i jednocześnie nagrodą za ich trud.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!