[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Relacja foto z obchodów 90 lecia OSP Starowola
7 stycznia 2019

W niedzielę 13 maja 2018 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka połączonego z jubileuszem 90 – lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowoli. Uroczystości rozpoczęły się przejściem pododdziałów do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich strażaków. Przewodniczył jej Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf – Proboszcz Parafii. Po mszy na Rynku w Parysowie dowódca uroczystości druh Marek Bogusz złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji jubileuszu 90 – lecia OSP w Starowoli połączonego z Gminnym Dniem Strażaka, druhowi Antoniemu Tarczyńskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. Następnie Ks. Kanonik Włodzimierz Tendorf – Proboszcz Parafii dokonał poświęcenia pocztów sztandarowych, strażaków ochotników oraz wozów strażackich. Po poświęceniu nastąpiła defilada wokół kościoła.

Główne uroczystości odbyły się na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowoli, podczas których zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, poczet flagowy w takt Hymnu Państwowego wciągnął biało czerwoną flagę na maszt. Po uroczystym podniesieniu Flagi Państwowej uczczono minutą ciszy wszystkich druhów, których zabrakło na tegorocznych uroczystościach jubileuszowych. Następnie powitano zaproszonych gości.

Swoją obecnością na 90-leciu OSP w Starowoli zaszczycili Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Pani Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Antoni Jan Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego, Dowódca JRG st. kpt. Karol Marcinkowski w Komendzie Powiatowej PSP w Garwolinie, Pani Elżbieta Woźniak – Sionek Asystent Dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mł. asp. Jarosław Dziak Kierownik Posterunku Policji w Pilawie, Pan Wiesław Gąska Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie, Pan Kazimierz Sionek Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parysowie, Ks. Kanonik Włodzimierz Tendorf Proboszcz naszej Parafii, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Pani Agnieszka Boruta Przewodnicząca Rady Gminy, Radni Gminy Parysów, Pan Marek Kierzkowski Sołtys wsi Starowola, Rada Sołecka wsi Starowola, poczty sztandarowe oraz jednostki OSP Parysów, Choiny, Kozłów, Stodzew, Wola Starogrodzka, Łukówiec, Borowie, mieszkańcy Starowoli i gminy Parysów, rodziny strażaków, media i sponsorzy uroczystości.

Druh Roman Piłka naczelnik OSP w Starowoli przedstawił historię jednostki, jej rozwój i zmiany jakie zachodziły na przestrzeni 90-ciu lat. Po odczytaniu kroniki nastąpiło uhonorowanie strażaków odznaczeniami.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Piłka Roman oraz druh Bryłka Dariusz. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Osiak Adam, druh Brodzik Piotr, druh Gąska Paweł oraz druh Baran Krzysztof. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Zając Marcin, druh Leśkiewicz Sebastian i druh Sowa Radosław.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druh Gąska Kacper, druh Kierzkowski Emil, druh Sowiński Artur oraz druh Piłka Mateusz. Odznaki za wysługę lat otrzymali: za 55 lat: druh Kaczmarczyk Stanisław, za 50 lat: druh Gąska Mieczysław i Belkiewicz Jan, za 30 lat: druh Dziugieł Konrad, Gasek Jarosław, Bryłka Kazimierz, Leśkiewicz Ryszard, za 25 lat: druh Ognicha Zygmunt, Sowiński Andrzej, za 20 lat: druh Bryłka Dariusz, Leśkiewicz Sebastian, Brodzik Piotr, za 15 lat: druh Osiak Adam, za 10 lat: druh Sowa Radosław, za 5 lat: druh Zając Marcin.

Z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia OSP w Starowoli, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz województwa mazowieckiego, wyróżnił również imiennymi dyplomami uznania najbardziej zasłużonych członków OSP. Pamiątkowy Medal oraz wyróżnienia wręczyła Pani Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów. Dyplomy uznania otrzymali druhowie Kaczmarczyk Stanisław, Gąska Mieczysław, Belkiewicz Jan, Dziugieł Konrad, Ognicha Zygmunt, Piłka Roman, Baran Krzysztof oraz Kierzkowski Marek i Frelek Andrzej.

Tego dnia, jednostka otrzymała również Medal Senacki, za szczególne zasługi dla rozwoju społecznego, który w imieniu Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc wręczył Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm.

Następnie jednostka otrzymała ufundowany przez Panią Leokadię Osiak mieszkankę Starowoli obraz świętego Floriana. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Pod adresem strażaków padło wiele ciepłych słów. Podziękowania za ofiarną służbę, pochwały z osiąganych sukcesów oraz życzenia wszystkiego co najlepsze w działalności społecznej, pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym. Jednostka OSP w Starowoli otrzymała liczne upominki od zaproszonych gości.

Meldunek o zakończeniu uroczystości przez Dowódcę Uroczystości druha Marka Bogusza przyjął Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Tarczyński.

Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada pododdziałów OSP i samochodów pożarniczych, po której odbył się festyn rodzinny. Dla uczestników festynu przygotowano poczęstunek oraz różne atrakcje m.in. malowanie buziek, konkursy z nagrodami oraz dyskoteka pod chmurką.

 

Podziękowania

Naczelnik OSP w Starowoli Roman Piłka serdecznie dziękuje wszystkim za przybycie na uroczystości związane z 90-leciem istnienia OSP w Starowoli oraz za przyznane odznaczenia.

Dla strażaka-ochotnika jest to największe wyróżnienie za jego bezinteresowną pomoc niesioną społeczeństwu w nieszczęściu pożaru i innych przykrych zdarzeniach losowych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia i miłe słowa, jakie popłynęły w kierunku naszej jednostki. Zapewniamy, że nasza jednostka dołoży wszelkich starań by zawsze być gotową do służby innym ludziom, niesienia pomocy potrzebującym i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wszystkim szanownym gościom dziękujemy za zaszczycenie swą osobą naszej uroczystości. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom: wnioskodawcom i instytucjom, które miały udział w przyznaniu nam tych zaszczytnych odznaczeń i wyróżnień. Serdecznie dziękujemy za życzenia i upominki: Pani Marii Koc Wicemarszałek Senatu, Panu Grzegorzowi Woźniakowi Posłowi na Sejm, Pani Janinie Ewie Orzełowskiej Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Panu Staroście Powiatu Garwolińskiego Markowi Chciałowskiemu, Pani Elżbiecie Woźniak – Sionek Asystentowi Dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękujemy Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druhowi Antoniemu Tarczyńskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP druhowi Wiesławowi Gąsce, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP druhowi Kazimierzowi Sionkowi oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi i Księżom wikariuszom za odprawienie Mszy Świętej, Pani Wójt Bożenie Kwiatkowskiej oraz samorządowi gminy Parysów za bardzo dobrą współpracę. Dziękujemy naszej radnej Pani Aleksandrze Szczegot, sołtysowi Markowi Kierzkowskiemu i radzie sołeckiej, dziękujemy delegacjom z jednostek OSP, pocztom sztandarowym, naszym druhom strażakom i ich rodzinom oraz sponsorom uroczystości.

 

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!