Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie
7 stycznia 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju poprzez zwiększenie ilości dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na obszarze Gminy Parysów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi gminnej na długości 0,510 km.
Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.