[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
23 listopada 2022

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone zostały w okresie od 27 października do 17 listopada 2022 r.

Konsultacje przeprowadzono w formie:

  1. opublikowania projektu Programu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Parysowie;
  2. wyłożenia projektu Programu w siedzibie Urzędu Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28 pok. 3.

Opinie do Projektu można było składać na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Parysów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok” w sposób:

  1. osobiście w godzinach: 7.00 – 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Parysowie przy ul. Kościuszki 28, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
  3. drogą elektroniczną na adres email: [email protected];

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie uchwały nr IV/12/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi oraz opinie.

 

Wójt Gminy Parysów

/-/ Bożena Kwiatkowska

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!