[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Program “Wspieraj Seniora”
7 grudnia 2020

Gmina Parysów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie informuje o przystąpieniu do Programu „Wspieraj Seniora”.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r. i ma na celu ochronę osób w wieku 70+ (zwanych dalej Seniorami) przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (zgodnie z zakresem wskazanym przez Seniora), obejmujących artykuły podstawowej potrzeby – w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Więcej informacji https://wspierajseniora.pl

Program skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia, która ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb we własnym zakresie.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze decyzji administracyjnej.

Procedura udzielania wsparcia Seniorom w gminie Parysów:

 1. Senior z terenu Parysów dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Nr infolinii: 22 505 11 11. Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie (GOPS), pod nr 25 685 01 42.
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.  
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik GOPS w Parysowie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior. Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie poinformuje seniora o:
  – sposobie realizacji usługi,
  – imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby,
  – konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.)  służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej – wyłącznie w celu realizacji usługi,
  – konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa – osłonie nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego, w miarę możliwości użycia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Uwaga!

Osoba realizująca usługę (pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie lub osoba wyznaczona przez GOPS) zawsze umówi się z Seniorem na wizytę, wskazując konkretny dzień i godzinę – nigdy nie pojawi się bez zapowiedzi !!!

Senior powinien wymagać od osoby realizującej usługę okazania dokumentu tożsamości  służących weryfikacji osoby.
Wszelkie niezapowiedziane, lub wzbudzające podejrzenie Seniora wizyty należy niezwłocznie zgłosić do GOPS w Parysowie pod nr telefonu: 25 685 01 42.

Infolinia 22 505 11 11 działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 08:00-21:00.

Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej:  https://wspierajseniora.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów
tel. 25 685 01 42

e-mail: [email protected]

Godziny urzędowania: Od poniedziałku  do piątku od 7:00 – 15:00

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!