[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów
29 marca 2022

Gmina Parysów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (24K,16M), w tym 9 osób z niepełnosprawnościami (7K,2M) korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy Parysów (woj. mazowieckie), poprzez realizację zindywidualizowanego wsparcia w ramach ścieżek reintegracji w okresie 01.06.2021 r.- 31.05.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 674 665,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 539 729,00 PLN

Szczegóły dostępne w biurze projektu:

GOPS Parysów

Kościuszki 28, 08-441 Parysów, tel. 25 6850142

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!